Create your own banner at mybannermaker.com!
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2013
Γνωστικό Αντικείμενο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΩΡΑ
Οργάνωση και λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης 48 ώρες Παρασκευή-Σάββατο   5-9 μ.μ (10π.μ-2μ.μ)
Κόστος προετοιμασίας

1) Το κόστος της προετοιμασίας είναι 450 ευρώ και καταβάλλεται ως εξής: Στη 2η συνάντηση 250 ευρώ, και στην 6η συνάντηση 200ευρώ.  Στη τιμή αυτή περιλαμβάνονται:

α) οι σημειώσεις όλων των περιεχομένων των διδακτικών παραδόσεων καθώς επίσης και αρκετές εκατοντάδες ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (με τις λύσεις τους) ταξινομημένες ανά κεφάλαιο.

β) 2500 χιλιάδες ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής γενικής παιδείας, λεκτικών και αριθμητικών δεξιοτήτων, αντίληψης,ευφυίας, παρατηρητικότητας, ετοιμότητας λήψης αποφάσεων.

Περιεχόμενο Διδακτικών Παραδόσεων
1) Συνταγματικοί Θεσμοί Βασικοί Θεσμοί Συντάγματος: Βουλή, Κυβέρνηση, Πρόεδρος Δημοκρατίας, Σύνταγμα, Νόμος, Π.Δ, Υ.Α, Π.Ν.Π.
2) Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Διοικητικά Συστήματα: Κεντρική Διοίκηση, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Ο.Τ.Α, Ανεξάρτητες Αρχές, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λ.π.
3) Δημόσια Διοίκηση Διοικητικά Όργανα, Διακρίσεις, Διοικητικές Πράξεις, Παραγωγή και Ακύρωση.
4) Υπαλληλικό Δίκαιο Ο Δημόσιος Υπάλληλος, Ιεραρχική Υπαλληλία, δικαιώματα & υποχρεώσεις υπαλλήλου, συμπεριφορά, πειθαρχικά παραπτώματα, πειθαρχική δίωξη υπαλλήλου.
5) Πειθαρχικό Δίκαιο
6) Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Η Ευρωπαϊκή Ένωση, Συνθήκες, Κανονισμοί, Οδηγίες, Δικαστήρια Ε.Ε, κ.α.
   
Οργανόγραμμα διδακτικών παραδόσεων
1η Διδ. Ενότητα Θεμελιώδεις έννοιες και αρχές του Πολιτεύματος: Κράτος, Πολιτεία, Πολίτευμα, Δημοκρατία, Κοινοβουλευτισμός, Αντιπροσώπευση, Διάκριση λειτουργιών, Κράτος δικαίου κ.α.
2η Διδ. Ενότητα Πηγές δικαίου: Σύνταγμα, Νόμος, Προεδρικά Διατάγματα, Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, Υπουργικές Αποφάσεις κ.α.
3η Διδ. Ενότητα Όργανα του Κράτους: Εκλογικό Σώμα, Βουλή, Κυβέρνηση, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Δικαστήρια κ.α.
4η Διδ. Ενότητα Οργάνωση και Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης: Κεντρική Διοίκηση, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ανεξάρτητες Αρχές, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.α.
5η Διδ. Ενότητα Τα διοικητικά όργανα: Μονομελή και Συλλογικά Όργανα, Συγκρότηση, Κανόνες λειτουργίας, Διακρίσεις κ.α.
6η Διδ. Ενότητα Οι διοικητικές Πράξεις: Έννοια, Διακρίσεις, Χαρακτηριστικά, Συνέπειες χαρακτηρισμού κ.α.
7η Διδ. Ενότητα Διαδικασία παραγωγής και ακύρωσης Διοικητικών Πράξεων: Ουσιώδεις και Επουσιώδεις τύποι παραγωγής, Ανάκληση, Κατάργηση, Ακύρωση κ.α.
8η Διδ. Ενότητα Ο Δημόσιος Υπάλληλος: Έννοια, Χαρακτηριστικά, Διακρίσεις, Δικαιώματα, Υποχρεώσεις, Υπηρεσιακή κατάσταση κ.α.
9η Διδ. Ενότητα Κανόνες συμπεριφοράς Δημοσίου Υπαλλήλου: Ιεραρχική σχέση, Εντολή, Υπακοή, Εκτέλεση καθηκόντων, σχέση με τους πολίτες κ.α.
10η Διδ. Ενότητα Πειθαρχικό δίκαιο Δημοσίου Υπαλλήλου: Πειθαρχικά παραπτώματα, Πειθαρχικός προϊστάμενος, πειθαρχική δίωξη και διαδικασία κ.α.
11η Διδ. Ενότητα Θεμελιώδεις Αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης: Έννοια Ε.Ε., Διακρίσεις από άλλους οργανισμούς, Όργανα της Ε.Ε., κ.α.
12η Διδ. Ενότητα Πηγές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Συνθήκες, Κανονισμοί, Οδηγίες, Συστάσεις, Αποφάσεις κ.α.
Σημαντικές Παρατηρήσεις
1) Θα τηρηθεί ΑΥΣΤΗΡΑ σειρά προτεραιότητας. Δηλώστε τη συμμετοχή σας έως τη Τετάρτη στις 20 Μαρτίου στα τηλέφωνα: 2103300296-7
2) Δυνατότητα παρακολούθησης ενός δωρεάν μαθήματος στις 22/3/2013.
3) Το κόστος της προετοιμασίας είναι 450 ευρώ. Ο τρόπος καταβολής είναι: Στο 2ο μάθημα 250ευρώ και στο 6ο μάθημα τα υπόλοιπα 200 ευρώ.
4) Η προετοιμασία αποτελείται από 12 αυτόνομες (η κάθε μία δεν προϋποθέτει την παρακολούθηση της προηγούμενης) διδακτικές παραδόσεις.
5) Τα μαθήματα γίνονται σε ένα άνετο περιβάλλον, σε συναδελφικό κλίμα, σε αυστηρώς ολιγομελή τμήματα, όπου οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα επίλυσης τυχόν αποριών.
6) Η διδασκαλία γίνεται αποκλειστικά από έμπειρους καθηγητές οι οποίοι είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικών τίτλων, με άριστη θεωρητική κατάρτιση, πολυετή διδακτική εμπειρία, πλούσιο συγγραφικό έργο στο Γνωστικό Αντικείμενο που διδάσκουν, ικανοί να μεταδώσουν με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο τις γνώσεις τους.
7) Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 1.500 σελίδες σημειώσεων θεωρίας, και πολλές εκατοντάδες ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με τις λύσεις τους.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Γενικές Πληροφορίες για το Τεστ Αξιολόγησης Δημοσίων Υπαλλήλων
Πρόγραμμα -Διάρκεια μαθημάτων-Κόστος Δείγμα Σημειώσεων    
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ