ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ 2019

Παράταση ισχύος του πίνακα ειρηνοδικών έως την 31η Δεκεμβρίου 2018

Την παράταση ισχύος του πίνακα ειρηνοδικών έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροπολογία:

Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων στον διαγωνισμό για την πρόσληψη δόκιμων ειρηνοδικών Δ' Τάξης, που προκηρύχθηκε με την υπ' αριθ. 104572/24.12.2014 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Γ’ 1756/29.12.2014), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 104586/31.12.2014 όμοια (ΦΕΚ Γ 1819/31.12.2014), ο οποίος δημοσιεύθηκε την 9.2.2016 (ΦΕΚ Γ’ 81), παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 και οι κενές θέσεις ειρηνοδικών που θα ανακύψουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 θα πληρωθούν από τον πίνακα αυτόν.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες πρόσληψης νέων ειρηνοδικών, σε αναπλήρωση όσων συνταξιοδοτούνται ή παραιτούνται, δεδομένου ότι η προκήρυξη νέου διαγωνισμού ειρηνοδικών είναι χρονοβόρα και δαπανηρή, ο δε πίνακας επιτυχόντων είναι πρόσφατος, στοιχείο που διασφαλίζει τη στελέχωση των ειρηνοδικείων με πρόσωπα διαπιστωμένης ικανότητας και προσόντων.

Δοκιμαστική υπηρεσία δικαστικών λειτουργών

Με την ίδια τροπολογία προβλέπονται σημαντικές αλλαγές και στη δοκιμαστική υπηρεσία δικαστικών λειτουργών.

Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 3869/2008 (Α' 164), η διάρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας των δοκίμων δικαστικών λειτουργών (παρέδρων πρωτοδικείου και εισαγγελίας) που διορίστηκαν από τους σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών των κατευθύνσεων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και των εισαγγελέων, οι οποίοι προέρχονται από τον διαγωνισμό του έτους 2016, ορίζεται σε δύο (2) μήνες.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η σύντμηση της διάρκειας της δοκιμαστικής υπηρεσίας των δοκίμων δικαστικών λειτουργών που προέρχονται από τον διαγωνισμό του 2016 (23' εκπαιδευτική σειρά), από δέκα (10) σε δύο (2) μήνες. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η επιτάχυσνη του διορισμού των δόκιμων δικαστικών λειτουργών που θα προέλθουν από τον διαγωνισμό του 2016, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας.

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία εδώ.

Τελικά αποτελέσματα διαγωνισμού Ειρηνοδικών 2015 (Μ.Ο προφορικών - γραπτών)

Αποτελέσματα διαγωνισμού Ειρηνοδικών 2015 (Γραπτές εξετάσεις μόνο)

Διοριστέοι του Φροντιστηρίου μας

ΘΕΣΗ                       ΒΑΘΜΟΣ

Μηλιώτη Λουκία-Αγγελική                 52                            11,65

Κατσαμπέκη Γεωργία                       93                            11,20

Λάζαρος Γεώργιος                          105                           11,11

Παπανδρέου Ανδρέας                     114                           11,07

Κλειδή Κορίνα                               131                           10,91

Μερωνιανάκη Έλενα                       177                           10,56     

Μέγγος Γεώργιος                           180                           10,55

Άλλοι 37 υποψήφιοι ήταν επιτυχόντες του διαγωνισμού. Συγχαρητήρια σε όλους!!!

Τελικά αποτελέσματα διαγωνισμού Ειρηνοδικών 2011 (Μ.Ο προφορικών - γραπτών. Ανακ: 25/11/2011)

Δείτε τους διοριστέους Ειρηνοδίκες σπουδαστές μας.

Αποτελέσματα διαγωνισμού Ειρηνοδικών 2011 (Γραπτές εξετάσεις μόνο)

Τελικά αποτελέσματα (βαθμολογικά)

Τελικά αποτελέσματα (αλφαβητικα)

Κατά αλφαβητική σειρά (και Μ.Ο)

Κατά σειρά βαθμολογίας Μέσου όρου

Κατά σειρά Αστικού Δικαίου

Κατά σειρά Εμπορικού Δικαίου

Κατά σειρά Πολ. Δικονομίας

Κατά σειρά Ποινικού Δικαίου

Κατά σειρά Ποιν. Δικονομίας

Κατά σειρά Ευρωπαϊκού Δικαίου

Θέματα διαγωνισμού 2011

Προκήρυξη Ειρηνοδικών 5-10-2010

Πρόγραμμα  για τις Προφορικές Εξετάσεις των Ειρηνοδικών 2015

Διάρκεια και Κόστος Μαθημάτων 2020

Πρόγραμμα νέων τμημάτων 2020

Πρόγραμμα Συναντήσεων

Σημειώσεις Διαγωνισμού Ειρηνοδικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1 ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ 6/10/2015

Η Εξεταστική Επιτροπή του Διαγωνισμού των Ειρηνοδικών συνεδρίασε σήμερα 5 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. και αποφάσισε:

Α) 1) ομόφωνα ότι όσοι υποψήφιοι δεν προσήλθαν να εξετασθούν σε κανένα εκ των μαθημάτων της γραπτής δοκιμασίας, δεν θα έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στα προφορικά και

   2) κατά πλειοψηφία ότι όσοι υποψήφιοι δεν προσήλθαν να εξετασθούν σε ορισμένα εκ των μαθημάτων της γραπτής δοκιμασίας δεν θα δικαιούνται να συμμετάσχουν ούτε στις προφορικές εξετάσεις στα ίδια αυτά μαθήματα.

Β) Για την εβδομάδα από 12 Οκτωβρίου 2015 έως και 16 Οκτωβρίου 2015 καλούνται οι κατωτέρω, εξαιρουμένων εκείνων οι οποίοι δεν συμμετείχαν καθόλου στις γραπτές εξετάσεις, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Για την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 16.00΄ καλούνται να εξετασθούν οι υποψήφιοι με επώνυμο από ΑΒΕΡΗ Μαρία του Νικολάου έως και ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ Ξανθίππη του Ευσταθίου.

Για την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 16.00΄ καλούνται να εξετασθούν οι υποψήφιοι με επώνυμο από ΑΛΒΑΝΟΥ Βασιλική του Ιωάννη έως και ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ Ευαγγελία του Πλαστήρα.

Για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 16.00΄ καλούνται να εξετασθούν οι υποψήφιοι με επώνυμο από ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ Μαρία-Ιουλία του Πέτρου έως και ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ Χριστίνα του Νεράτζη.

Για την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 16.00΄ καλούνται να εξετασθούν οι υποψήφιοι με επώνυμο από ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Γεωργίου έως και ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗ Ελένη του Εμμανουήλ.

Για την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 16.00΄ καλούνται να εξετασθούν οι υποψήφιοι με επώνυμο από ΑΧΤΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης του Κων/νου έως και  ΒΑΡΝΑΒΙΔΟΥ Μαριάνα του Χαράλαμπου

Γ) Οι υποψήφιοι οι οποίοι για λόγους ανωτέρας βίας δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στις προφορικές εξετάσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινώνεται από την Επιτροπή, μπορούν, εφόσον το γνωστοποιήσουν εγκαίρως στη Γραμματέα της Επιτροπής (τηλ. 210 6419335, 366 και 175 και fax 210 6411523), προσκομίζοντας σχετικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν το κώλυμά τους, να εξετασθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία που θα τους γνωστοποιείται από την Επιτροπή.

         Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα των προφορικών εξετάσεων θα ανακοινώνεται εγκαίρως.

    Αθήνα 6 Οκτωβρίου 2015

Με εντολή της Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής

Η Γραμματέας Χρυσάνθη Σημαντήρα

Η Εξεταστική Επιτροπή του Διαγωνισμού των Ειρηνοδικών, μετά από νόμιμη συνεδρίαση αποφάσισε ότι οι γραπτές εξετάσεις θα  διεξαχθούν   κατά τις κάτωθι ημερομηνίες και ώρες κατά μάθημα:

Σάββατο 4/4/2015

από 09.00 μέχρι 12.00

από 16.00 μέχρι 19.00

Αστικό Δίκαιο

Πολιτική Δικονομία

Κυριακή  5/4/2015

από 09.00 μέχρι 12.00

από 16.00 μέχρι 19.00

 Ποινικό Δίκαιο

Ποινική Δικονομία

Σάββατο 18/4/2015

από 09.00 μέχρι 12.00

από 16.00 μέχρι 19.00

Εμπορικό Δίκαιο

Στοιχεία Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου

Ο ακριβής τόπος διενέργειας των γραπτών εξετάσεων και η διανομή στις κατ΄ ιδίαν αίθουσες θα ανακοινωθεί με νεότερη ανακοίνωση της Επιτροπής.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015

Ορίστηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο διαγωνισμός για την πρόσληψη ογδόντα (80) δοκίμων Ειρηνοδικών Δ τάξεως, μετά το θέμα που είχε δημιουργηθεί και τις καταγγελίες των πολιτών για αποκλεισμό υποψηφίων λόγω των ημερομηνιών Όποιος/α επιθυμεί να διαγωνιστεί οφείλει να καταβάλει είκοσι (20) ευρώ για εξέταστρα στο γραμματέα Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου (άρθρο 31 του Ν.1968/1991) και να υποβάλει στη Γραμματεία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, αίτηση και δικαιολογητικά. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν καταθέσει αίτηση βεβαίωσης ήθους και χαρακτήρα τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού.  Δείτε την τροποποίηση απόφασης προκήρυξης διαγωνισμού για την πρόσληψη ογδόντα (80) δοκίμων Ειρηνοδικών Δ τάξεως.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ 2010

Σε πρόσληψη ογδόντα (80) Ειρηνοδικών θα προχωρήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέχρι το τέλος του 2010.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με τη μορφή γραπτού διαγωνισμού και είναι κατά κάποιο τρόπο αναμενόμενες, αφού σύμφωνα με το νέο νόμο για τους δανειολήπτες οι σχετικές διαφορές που προκύπτουν θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων, κάτι που σημαίνει ότι θα αυξηθεί ο φόρτος εργασίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία μέχρι τριάντα πέντε (35) έτη, με πτυχίο Νομικής, και θα εξεταστούν τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς στα μαθήματα: Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Πολιτική Δικονομία, Ποινική Δικονομία και Στοιχεία Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου.

Στο μεταξύ, πληροφορίες θέλουν μακροπρόθεσμα τη διεξαγωγή περισσότερων του ενός διαγωνισμών, για δικαστές, εισαγγελείς και δικαστικούς υπαλλήλους, καθώς τα κενά είναι πολλά και η κάλυψή τους μέσω αποσπάσεων δεν αποτελεί ουσιαστική λύση.

Παρά το γενικότερο «πάγωμα» των προσλήψεων για το 2010, το υπουργείο Δικαιοσύνης αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη επιείκεια, καθώς οι προσλήψεις που προγραμματίζει εξαιρούνται των διαδικασιών ΑΣΕΠ, ενώ τα κενά σε θέσεις δικαστικών λειτουργών είναι πολλά και αυξάνονται διαρκώς λόγω συνταξιοδοτήσεων.

Για τον λόγο αυτό το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε να δώσει το «πράσινο φως» στον διαγωνισμό των Ειρηνοδικών, ενώ ήδη πέρασε με Νόμο την αύξηση των οργανικών τους θέσεων κατά 80 (στο σύνολό τους ανέρχονται πλέον σε 741 θέσεις).

Υπενθυμίζεται πως ο τελευταίος διαγωνισμός για την πλήρωση θέσεων Ειρηνοδικών πραγματοποιήθηκε το 1997 και έκτοτε έχουν σταματήσει να διεξάγονται σχετικοί διαγωνισμοί με την προοπτική της κατάργησης των ειρηνοδικείων.

Ο τελευταίος διαγωνισμός για Ειρηνοδίκες έγινε από επιτροπή, που αποτελείται από τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου ή τον υπ’ αυτού οριζόμενο αντιπρόεδρο, από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ή τον υπ’ αυτού οριζόμενο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, από έναν αρεοπαγίτη που ορίζει με τον αναπληρωτή του η ολομέλεια του Αρείου Πάγου και δύο καθηγητές του νομικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, έναν του εμπορικού και έναν του αστικού ή του αστικού δικονομικού δικαίου, που ορίζει με τους αναπληρωτές τους η γενική συνέλευση του νομικού τμήματος.

Στον τελευταίο διαγωνισμό υποψηφίων δοκίμων Ειρηνοδικών Δ' τάξεως της 22-9-1997 (απόφαση Υπουργού δικαιοσύνης 59607/15-5-1997) επέτυχαν, σύμφωνα με τον δημοσιευθέντα στο ΦΕΚ (9-7-1997 τεύχος παράρτημα αρ. 33) τελικό πίνακα επιτυχόντων, 310 άτομα.

Create your own banner at mybannermaker.com!
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 2022
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 2021
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΤΡΑΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 2020
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Υ.Π. 2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2018
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ