ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ ΒΟΥΛΗΣ Β' ΣΤΑΔΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ

Περιληπτική απόδοση κειμένου

16 ώρες 200

Στοιχεία των δημοκρατικών θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου

32 ώρες 300

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

8 ώρες ΔΩΡΕΑΝ

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ

56 ώρες

500 €

Ολιγομελή τμήματα (5-15 άτομα).
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 2000 σελίδων σημειώσεων και χιλιάδων ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.
Αν κριθεί σκόπιμο μπορεί να αυξηθούν οι ώρες σε κάποια μαθήματα χωρίς επιπλέον επιβάρυνση των υποψηφίων.
Η διδασκαλία γίνεται αποκλειστικά από έμπειρους καθηγητές στο Γνωστικό Αντικείμενο που διδάσκουν.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ ΒΟΥΛΗΣ Α' ΣΤΑΔΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ

Ελληνική Στενογραφία

44 ώρες 550

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

12 ώρες ΔΩΡΕΑΝ

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ

56 ώρες

550 €

Ολιγομελή τμήματα (5-15 άτομα).
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 2000 σελίδων σημειώσεων και χιλιάδων ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.
Αν κριθεί σκόπιμο μπορεί να αυξηθούν οι ώρες σε κάποια μαθήματα χωρίς επιπλέον επιβάρυνση των υποψηφίων.
Η διδασκαλία γίνεται αποκλειστικά από έμπειρους καθηγητές στο Γνωστικό Αντικείμενο που διδάσκουν.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Προκήρυξη Στενογραφίας Πρόγραμμα μαθημάτων
Σημειώσεις Διαγωνισμού Στενογράφων Διάρκεια και Κόστος Μαθημάτων