ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι απόφοιτοι των δυο τμημάτων Ειδικής Αγωγής (Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας και τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής)

 

Διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π. για τους κλάδους Νηπιαγωγών και Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.


Με την επιστολή της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εύης Χριστοφιλοπούλου, προς τον πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. κ. Γεώργιο Βέη κοινοποιείται ότι σύμφωνα με το ν. 3848/2010 προβλέπεται διαγωνισμός Α.Σ.Ε.Π. για τους ανωτέρω κλάδους Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ είναι να πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στη χώρα μας ο διαγωνισμός Α.Σ.Ε.Π. για την Ειδική Αγωγή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2010-2011.

Προς την κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ υπέβαλε κατ' εξαίρεση αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης (Π.Υ.Σ.) ώστε να πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός. Επίσης διαβιβάστηκε σχετικό αίτημα προς το Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τον καθορισμό της εξεταστέας ύλης και ταυτόχρονα προωθείται Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίζονται οι πεντακόσιες (500) οργανικές θέσεις Νηπιαγωγών και Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2010-2011.

Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός θα αφορά τους κλάδους ΠΕ 61 (Νηπιαγωγών Ε.Α.Ε.) και ΠΕ 71 (Δασκάλων Ε.Α.Ε.) και όπως ορίζει ο πρόσφατος νόμος για την Παιδεία (Ν. 3848/2010) θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με επιστολή της Υφυπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Εύης Χριστοφιλοπούλου, προς τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ Γ. Βέη, γνωστοποίησε την πρόθεση του Υπουργείου για τη διενέργεια διαγωνισμού για εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής, ο οποίος θα διεξαχθεί για πρώτη φορά.

Προς την κατεύθυνση αυτή το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων υπέβαλε κατ΄ εξαίρεση αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης, ώστε να πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός.

Παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων διαβίβασε σχετικό αίτημα προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τον καθορισμό της εξεταστέας ύλης, ενώ ταυτόχρονα προωθεί κοινή Υπουργική απόφαση με την οποία θα ορίζονται οι 500 οργανικές θέσεις Νηπιαγωγών και Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Ωστόσο, αδιευκρίνιστο παραμένει πότε και πώς θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός των εκπαιδευτικών αλλά και η κατανομή των θέσεων στα Σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Κατά πάσα πιθανότητα ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα τέλη του έτους ή στις αρχές του επομένου, καθώς το ΑΣΕΠ δεν φαίνεται να προλαβαίνει να διενεργήσει τον διαγωνισμό το φθινόπωρο αφού δεν έχει στα χέρια του την εξεταστέα ύλη βάσει της οποία θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός, ώστε να προχωρήσει εγκαίρως στην έκδοση της προκήρυξης.

Άλλωστε, από τη στιγμή που θα εκδοθεί από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη του διαγωνισμού, απαιτείται προθεσμία 20 ημερών για την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

Θα πρέπει δε να σημειωθεί πως οι προσλήψεις των συγκεκριμένων καθηγητών είναι για το σχολικό έτος 2010-2011 οπότε, ακόμη και αν αυτός διεξαχθεί με το νέος έτος, δεν θα υπάρξει πρόβλημα κενών θέσεων στα σχολεία.

Ο διαγωνισμός των εκπαιδευτικών θα διενεργηθεί κατά τον ισχύον σύστημα, δηλαδή 300 θέσεις (ήτοι το 60%) θα καλυφθούν από τον γραπτό διαγωνισμό και οι υπόλοιπες 200 θέσεις (το 40%) από τους πίνακες αναπληρωτών που διατηρεί το Υπουργείο Παιδείας.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί πως τα τελευταία χρόνια οι θέσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής καλύπτονταν είτε με μεταθέσεις είτε με αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής.

Create your own banner at mybannermaker.com!
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Γενικά για το Διαγωνισμό

 Πρόγραμμα μαθημάτων - Κόστος Νηπιαγωγών

Εξεταστέα Ύλη για τον διαγωνισμό Ειδικής Αγωγής

 Πρόγραμμα μαθημάτων - Κόστος Δασκάλων

Οργανόγραμμα Διδακτικών Ενοτήτων Ειδικής Αγωγής

Δείγμα Σημειώσεων Διαγωνισμού ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ