ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Με γραπτό διαγωνισμό θα καλυφθούν 2.335 θέσεις ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του κράτους, οι οποίοι θα στελεχώσουν κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών θεμάτων του υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα:

  • Στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων & Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων θα τοποθετηθούν 47 ελεγκτές, στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης 110, ενώ στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης θα αναλάβουν καθήκοντα 25 υπάλληλοι.

  • Στις ΔΟΥ των Νομών Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Γρεβενών, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρεβέζης, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Σάμου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 2.053 ελεγκτές, ενώ άλλοι

  • 100 θα στελεχώσουν το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων του υπουργείου Οικονομικών κατηγορίας ΠΕ και TE.

Ωστόσο, μπορεί να προβλεφθεί με τη σχετική προκήρυξη και η συμμετοχή υπαλλήλων ΔΕ κατηγορίας, το ποσοστό των οποίων δεν θα υπερβαίνει το 5% του συνολικού αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων. Έτσι μειώνεται ο αντίστοιχος αριθμός των θέσεων της ΠΕ ή TE κατηγορίας. Επίσης στην προκήρυξη θα καθορίζεται το ποσοστό κάλυψης των θέσεων από υπαλλήλους με προηγούμενη εμπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα. Το ποσοστό αυτό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 25% των προκηρυσσόμενων θέσεων.

Ως προηγούμενη εμπειρία νοείται η άσκηση ελεγκτικών καθηκόντων για διάστημα που υπερβαίνει συνολικά τα τρία έτη. Για την κατά τάξη των υποψηφίων με εμπειρία, τη μοριοδότησή τους και την επιλογή τους συντάσσεται ξεχωριστός πίνακας. Η εμπειρία αποδεικνύεται από την πράξη ή τις πράξεις τοποθέτησης του υπαλλήλου σε θέση άσκησης ελεγκτικών καθηκόντων για χρονικό διάστημα συνολικά τουλάχιστον τριών ετών. Συνολική εμπειρία μικρότερη των τριών ετών δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου ΔΟΥ ή ΤΕΚ ή ΠΕΚ ή ΕΘΕΚ ή ΔΕΚ και προϊσταμένου Τμήματος Ελέγχου ΔΟΥ ή Εποπτείας Ελεγκτικού Κέντρου ή Διωκτικής Υπηρεσίας του ΣΔΟΕ καθώς και προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης Ελέγχου ΔΟΥ ή προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης του ΔΕΚ Αθηνών ή υποδιευθυντή του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης ή προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης ΠΕΚ ή ΕΘΕΚ υπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων ελεγκτή. Επίσης, η εμπειρία αποδεικνύεται από κατάσταση που συνυποβάλλεται με την αίτηση, στην οποία αναγράφονται τουλάχιστον πέντε διενεργηθέντες φορολογικοί έλεγχοι για κάθε έτος επικαλούμενης εμπειρίας σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας. Στην κατάσταση αναφέρεται η ελεγχθείσα επιχείρηση, το έτος διενέργειας του ελέγχου και η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Οι υποψήφιοι με την αίτησή τους υποβάλλουν:

α) Ειδική Αναλυτική Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (πόθεν έσχες),

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 1986 (Α'75) ότι δεν θα ασκούν οποιοδήποτε ιδιωτικό έργο με αμοιβή,

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 1986 (Α'75) για τον χρόνο άσκησης ελεγκτικών καθηκόντων, στην οποία δηλώνεται αναλυτικά ο χρόνος άσκησης ελεγκτικών καθηκόντων και βεβαιώνεται ότι ο χρόνος αυτός δεν υπερβαίνει συνολικά τα τρία έτη. Αν με την αίτηση δεν δηλωθεί προηγούμενη τοποθέτηση και παραμονή σε θέση άσκησης ελεγκτικών καθηκόντων, η οποία υπερβαίνει συνολικά τα τρία έτη, ο αιτών αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής.

Η εξέταση των αιτήσεων και η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού, η οποία διενεργεί ειδική γραπτή εξέταση και προβαίνει σε προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων.

Η  ειδική επιτροπή θα διενεργήσει ειδική γραπτή εξέταση για τη διαπίστωση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που απαιτούνται για τις θέσεις των ελεγκτών καθώς και της ευχέρειας εφαρμογής αυτών, με το σύστημα των πολλαπλών επιλογώνγια τρεις τουλάχιστον ερωτήσεις σε κάθε γνωστικό αντικείμενο και συγκεκριμένα

α) φορολογικά αντικείμενα ( 50 μόρια)

β) λογιστική και γενικές αρχές αστικού και εμπορικού δικαίου ( 50 μόρια)

γ) γενικές αρχές διοικητικού δικαίου ( 50 μόρια)

δ) Κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων ( ΚΕΔΕ) ( 50 μόρια)'

Επιτυχής εξέταση στις ανωτέρω ερωτήσεις θεωρείται η συγκέντρωση 100 μορίων. Αν ο διαγωνιζόμενος δεν συγκεντρώσει την ανωτέρω βαθμολογία στη γραπτή εξέταση αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής.

ΔΙAΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2012
Πρόγραμμα μαθημάτων Προσχέδιο ελεγκτών Υπ. Οικονομικών
Διάρκεια Μαθημάτων και Κόστος Δείγμα Σημειώσεων    
Create your own banner at mybannermaker.com!

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 2022
ΣΤΡΑΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 2020
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Υ.Π. 2019
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2018
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ