ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ

Ελληνική Γλώσσα

24 ώρες

250 €

Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

72 ώρες

900 €

Ιστορική, Θεσμική και πολιτική Διάσταση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 24 ώρες 300 €

Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία

40 ώρες

450 €

Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική

20 ώρες

250 €

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

40 ώρες

450 €

ΣΥΝΟΛΟ

220 ώρες

2500€ (2350€ άπαξ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

Αγγλική Γλώσσα

16 ώρες

200 €

Γαλλική Γλώσσα

16 ώρες

200 €

*Λόγω των ολιγομελών τμημάτων, θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας και είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής τουλάχιστον (1) μιας εβδομάδας πριν την ημερομηνία έναρξης..

Η διδασκαλία γίνεται αποκλειστικά από έμπειρους καθηγητές οι οποίοι είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικών τίτλων, με άριστη θεωρητική κατάρτιση, πολυετή διδακτική εμπειρία, πλούσιο συγγραφικό έργο στο Γνωστικό Αντικείμενο που διδάσκουν, ικανοί να μεταδώσουν με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο τις γνώσεις τους.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι επαναληπτικές συναντήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται 5 ημέρες πριν από την ημερομηνία των γραπτών εξετάσεων του πρώτου σταδίου.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γενικά για το διαγωνισμό  http://www.hitwebcounter.com/htmltutorial.php

Προκήρυξη 2018

Προκήρυξη 2017

Ανακοίνωση 2017

Πρόγραμμα μαθημάτων

Διάρκεια μαθημάτων-Κόστος

Εξεταζόμενα Μαθήματα

Σημειώσεις Διαγωνισμού Υπουργείου Εξωτερικών

Αποτελέσματα 2018

Νέο!  Πρόγραμμα e-learning (Σύγχρονης & Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης)

Σχετικές πληροφορίες:
Π.Δ. 17/1999 "Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών" (ΦΕΚ Α΄10/1999)
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
● Ειδικά προσόντα διορισμού: άρθρο 15 παρ.6, άρθρο 66 και άρθρο 91 Οργανισμού Υπουργείου Εξωτερικών

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ