ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2019
ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ
 Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Παρασκευή 7/9/2018 17:00 - 21:00
Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία Δευτέρα 10/9/2018 17:00 - 21:00
Ελληνική Γλώσσα Θα ανακοινωθεί έγκαιρα 17:00 - 21:00
Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική Μόλις ολοκληρωθεί η Διπλωματική Ιστορία 17:00 - 21:00
Ιστορικη, Θεσμική και Πολιτική Διάσταση της ευρωπαικής Ολοκλήρωσης   Μόλις ολοκληρωθεί η Πολιτική Οικονομία 17:00 - 21:00
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο Μόλις ολοκληρωθούν οι Διεθνείς Σχέσεις 17:00 - 21:00
Αγγλική Γλώσσα Μόλις ολοκληρωθεί η Ελληνική Γλώσσα 17:00 - 21:00
Γαλλική Γλώσσα Μόλις ολοκληρωθεί η Αγγλική Γλώσσα 17:00 - 21:00

* Τα μαθήματα γίνονται σε ένα άνετο περιβάλλον, σε συναδελφικό κλίμα, σε αυστηρώς ολιγομελή τμήματα, όπου οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα επίλυσης τυχόν αποριών.

* Τα μαθήματα έχουν διάρκεια 6 μήνες.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις Βεργούρος Οικονομολόγος, Μc Χρηματοοικονομικών Παν/μίου Πειραιά
Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία Σαρλάμης Φιλόλογος, Διδάκτωρ Ελληνικής Ιστορίας Παν/μίου Αθηνών
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο  Χαμηλάκης Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου Αθηνών
Ελληνική Γλώσσα Φλέγκας Φιλόλογος, Διδάκτωρ Ελληνικής Γλώσσας Παν/μίου Αθηνών
Αγγλική Γλώσσα Δανιηλίδης

ΜS Αγγλικής Φιλολογίας και Νομικών Επιστημών

Γαλλική Γλώσσα Κουρνέτα

ΜS Γαλλικής Φιλολογίας και Νομικών Επιστημών

Για δηλώσεις συμμετοχής στα δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα απαιτείται η δήλωση συμμετοχής τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν.

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γενικά για το διαγωνισμό  http://www.hitwebcounter.com/htmltutorial.php

Προκήρυξη 2018

Προκήρυξη 2017

Ανακοίνωση 2017

Πρόγραμμα μαθημάτων

Διάρκεια μαθημάτων-Κόστος

Εξεταζόμενα Μαθήματα

Σημειώσεις Διαγωνισμού Υπουργείου Εξωτερικών

Αποτελέσματα 2018

Νέο!  Πρόγραμμα e-learning (Σύγχρονης & Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης)

Σχετικές πληροφορίες:
Π.Δ. 17/1999 "Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών" (ΦΕΚ Α΄10/1999)
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
● Ειδικά προσόντα διορισμού: άρθρο 15 παρ.6, άρθρο 66 και άρθρο 91 Οργανισμού Υπουργείου Εξωτερικών