24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Υ.Π. 2019
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2018
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γενικά για το διαγωνισμό  http://www.hitwebcounter.com/htmltutorial.php ΦΕΚ 2019

Προκήρυξη 2019

   Πρόγραμμα μαθημάτων 2020

Προσόντα

   Περίληψη προκήρυξης 2019

Διάρκεια μαθημάτων-Κόστος

Προκήρυξη 2018

Προκήρυξη 2017

Ανακοίνωση 2017

Εξεταζόμενα Μαθήματα

Σημειώσεις Διαγωνισμού Υπουργείου Εξωτερικών

 Αποτελέσματα 2019 (Αποτελέσματα ανά μάθημα)

Νέο!  Πρόγραμμα e-learning (Σύγχρονης & Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης)

18/4/2019 Εκδόθηκαν τα τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού ακολούθων πρεσβείας. Συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες μαθητές μας.

Προεδρικό διάταγμα Διπλωματικής Ακαδημίας

 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία για τις εισαγωγικές εξετάσεις στη 
Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών
 


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

A) Γενικά και απαραίτητα
Mazower Mark, Dark Continent, London, 1998
Palmer A., Penguin XXth Century History, London, 1999.
Palmowski J., Oxford Dictionary, History of XXth Century World Politics, London, 1998
Stirk Peter, A history of European Integration since 1914
Θεοδωρόπουλος Β., Οι Τούρκοι και εμείς, Αθήνα, 1998
 
Β) Από το Συνέδριο της Βιέννης μέχρι το 1945
Carr E.H., International relations between the two World Wars, 1919-1939, London, 1952
Dakin Douglas, Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770-1929, Αθήνα 1998
Duroselle J.B., De Wilson a Roosevelt, Paris, 1960
Jarman T.L., The rise and fall of nazi Germany, N.York, 1955.
Liddell Hart, History of the Second World War, Cassel, London, 1970.
Langer W., The diplomacy of imperialism, 1890-1902, N.York, 1951.
Renouvin P., La Premiere Guerre Mondiale, Paris, 1967.
Taylor A.P.J., The struggle for mastery in Europe, 1848-1918, Oxford, 1954.
Γουντχάουζ Κ.Μ., Ο πόλεμος της ελληνικής ανεξαρτησίας, εκδ. Εστία, 1978.
Δημητρακόπουλος Η., Τα χερσαία σύνορα της Ελλάδος, εκδ. ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη, 1991.
Διβάνη Λ., Ελλάδα και Μειονότητες, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα, 1995.
Καστελλάν Ζώρζ, Η ιστορία των Βαλκανίων (14ος -20ός αιώνας), Εκδ.Γκοβόστη, 1991.
Κοραντής Ι., Διπλωματική Ιστορία της Ευρώπης, 1919-1945, (2 τόμοι).
Λάσκαρης Σ.Θ., Διπλωματική Ιστορία της συγχρόνου Ευρώπης, 1914-1939, Θεσσαλονίκη, 1954.
Ρούκουνας Εμμ., Εξωτερική πολιτική 1914-1923, Εκδ. Σάκκουλα, 1983.
Ρούκουνας Εμμ., Διπλωματική Ιστορία , 19ος αιώνας, Αθήνα, 1976.
Σβολόπουλος Κ., Διπλωματική Ιστορία της Ελλάδος, 1900-1941, Εκδ.Εστία, 1996.
Ειδικό αφιέρωμα του περιοδικού Revue d/ histoire de la Deuxieme Guerre Mondiale et des conflits contemporains, no 136, octobre 1984, "La Grece dans la deuxieme guerre mondiale".

Γ) Από το 1945 μέχρι σήμερα
Calvocoressi C., World Politics since 1945.
Fontaine Andre, Histoire de la Guerre Froide, Paris, 1965
Kofos Ε., Nationalism and Communism in Macedonia, New York, 1991
Γιαλλουρίδης Χ.- Τσαρδανίδης Χ., Η Σοβιετική Ένωση: Από τη μετεξέλιξη στην Αποσύνθεση,
Εκδ.Θεμέλιο, 1993.
Κίσινγκερ Χ., Διπλωματία, Εκδ.Λιβάνη, 1966
Κουλουμπής Θ.- Hicks S., Η αμερικανική πολιτική στην Ελλάδα και την Κύπρο, Εκδ.Παπαζήση, 1976.
Κοντογεώργης Γ., H Ευρωπαϊκή Ιδέα, Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα, Εκδ.Ι.Σιδέρη, 1995.
Κούτσης Α., Μέση Ανατολή, Διεθνείς Σχέσεις και πολιτική ανάπτυξη, Εκδ.Παπαζήση, 1995.
Κώνστας Δ.-Τσαρδανίδης Χ., Σύγχρονη ελληνική εξωτερική πολιτική, Αθήνα, 1989.
Ροζάκης Χρ., Η ελληνική εξωτερική πολιτική και οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες, Αθήνα, 1987.
Φονταίν Αντρέ, Η ιστορία της ύφεσης, 1962-1981, εκδ.Εστία, 1984
Συλλογικό έργο: Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, 1923-1987, εκδ.Γνώση, 1988.
Συλλογικό έργο: Βαλκάνια : Από τον διπολισμό στην νέα εποχή , εκδ.Γνώση, 1994.

 
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Brownlie I. , Principles of Public International Law, 5th ed., Clarendon Press, Oxford 1998
Nguyen Quoc Dinh, Dailler P., Pellet A., Droit international public, 5e /ed., L.G.D.J, Paris 1994
Ευσταθιάδης Κ. Διεθνές Δίκαιο, Αθήνα, 1977.
Ιωάννου Κ, Οικονομίδης Κ , Ροζάκης Χρ., Φατούρος Α., Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Θεωρία των Πηγών, Ειρηνική επίλυση διαφορών, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα -Κομοτηνή, 1988.
Μπρεδήμας Α., Διεθνείς Οργανισμοί, τ.Β΄., εκδ.Α.Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή, 1990.
Ρούκουνας Εμμ., Διεθνές Δίκαιο, τ.Α΄. 2η έκδ. (1997), τ.Β΄. (1982), τ.Γ΄.(1983), εκδ.
Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή.
Ρούκουνας Εμμ., Διεθνής προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκδ. Εστία, Αθήνα, 1995

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Γεμπτός Π., Η Οργάνωση των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, εκδ.Σάκκουλα, Αθήνα, 1978.
Γεωργακόπουλος Θ., Λιανός Θ., Μπένος Θ., Τσεκούρας Γ., Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, β΄ έκδ., εκδ. Σταμούλη, Πειραιάς, 1991.
Γεωργακόπουλος Θ., Πατσουράτης Β., Δημόσια Οικονομική, εκδ. Σμπίλια.
Ρουμελιώτης Παν., Η πορεία προς την παγκοσμιοποίηση. Νέα Σύνορα. εκδ. Α. Λιβάνη. Αθήνα 1996.
Μπαμπανάσης Σ., Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1999.
Δράκος Γ.Ε., Μαθήματα Δημόσιας Οικονομικής, Πειραιάς, 1990.
Καράγιωργας Δ., Δημόσια Οικονομική, εκδ. Παπαζήση .
Καράγιωργας Δ., Οι Δημοσιονομικοί Θεσμοί, εκδ.Παπαζήση, 1981.
Καραντώνης, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Θεσσαλονίκη, 1990.
Κόρσος, Δημοσιονομικό Δίκαιο, εκδ.Σάκκουλα, Αθήνα
Παυλόπουλος Π., Μαθήματα Πολιτικής Οικονομίας.
Πουρναράκης, Διεθνή Οικονομικά, εκδ.Σμπίλια, Αθήνα, 1990.
 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Daugherty James & Pfaltzgraff Robert, Ανταγωνιστικές Θεωρίες Διεθνών Σχέσεων, 2 τόμοι,  εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1992
Κουλουμπής Θεόδ., Διεθνείς Σχέσεις, Εξουσία και Δικαιοσύνη, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1995.
Κώνστας Δημ. & Αρβανιτόπουλος Κωνστ., Διεθνείς Σχέσεις: Συνέχεια και Μεταβολή, εκδ. Ι.Σιδέρη, Αθήνα, 1997.

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Α) Αρχαίος ελληνικός πολιτισμός.
Firedell, E. Πολιτιστική Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, Μτφ. Δημοσθ. Κούρτοβικ, Αθήνα 1986.
Σίτου Σπ., Ιστορία του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού, Ιωάννινα, 1981(ανατυπ.).
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1970 (ανατυπ.) σελ.132-342 (αιγαιϊκός πολιτισμός, μινωικός, μυκηναϊκός και κυπριακός πολιτισμός της μυκηναϊκής περιόδου διαφόρων ελλήνων συγγραφέων).
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1976, σελ. 392-427: Η οικουμενικότητα του ελληνικού πολιτισμού και σελ 519-559: Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Ο Ελληνισμός στις ιστορικές καταβολές του Χριστιανισμού (Ιω.Ζηζιούλας).

 
Β) Βυζαντινός πολιτισμός .

Lemerie P., Le premier humanisme byzantin , Presses Universitaires de France, Paris
, 1971.
Ελληνική μετάφραση Μ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, "Ο πρώτος βυζαντινός ουμανισμός",
Εκδ.Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα, 1978.
Ζακυνθηνός Διον., Μεταβυζαντινά και Νέα Ελληνικά, Αθήνα, 1978.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τομ.Ζ΄, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1978, σελ.308-353, Μίλτων
Ανάστος: Πνευματικός βίος και πολιτισμός του Βυζαντίου και σελ. 357-397, Γ.Γαλάβαρης :
Πρωτοβυζαντινή Τέχνη.

 
Γ) Νεοελληνικός πολιτισμός.
Beaton Rod., An introduction to Modern Greek Literature, Oxford Clarendon Pr.1994 Ελληνική
μετάφραση Ευ.Ζούργου-Μαρ. Σπανάκη, Εισαγωγή στη Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία, εκδ.
Νεφέλη, Αθήνα, 1996
Sherrard Ph., Δοκίμια για τον Νεοελληνισμό. Μτφ. Αθήνα, εκδ. Δωδώνη,1971
Πολίτης Λίνος, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Β΄ εκδ., Αθήνα, 1979.
Χατζηδάκη Μαν., Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση(1450-1830), εκδ. Κέντρου Νεοελληνικών
Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Αθήνα 1998, τομ.1-12, σ.468.
Χρήστου Χρυσ., Η Νεοελληνική ζωγραφική, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1996.

 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
Ιωακειμίδης Π.Κ. , Η Συνθήκη του ΄Αμστερνταμ, Αθήνα, εκδ. Θεμέλιο, 1998.
Κουσκουβέλης Η., Διπλωματία και στρατηγική της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, Αθήνα, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1995.
Στεφάνου Κ., Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, Αθήνα, εκδ. Α. Σάκκουλα, 1η εκδ. 1984, 4η εκδ.1999.
Τόμος Α΄: Γενικά και θεσμικά χαρακτηριστικά, Τόμος Γ΄: Πολιτικές και δυναμική της
ολοκλήρωσης.
 
 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
Γραμματικάκη-Αλεξίου/ Παπασιώτη Ζ.-Πασιά/Βασιλακάκη, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 1997, (σελ.34-36, 111-139, 141-152, 170-172, 246-253)

ΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Παπασιώτη Ζ.-Πασιά, Δίκαιο Ιθαγένειας.

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Χλέπας-Σπυράκος, Ο νόμος 1975/91 περί Αλλοδαπών και το Σύνταγμα, 1992 (τετράδιο
Συνταγματικού Δικαίου).

 
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Αντάπασης Α., Θαλάσσια Αρωγή και Διάσωση, 1992.
Καλύβας Ν., Η Ναυτική Ασφάλεια, τομ.Α'.
Καμβύσης Δημ., Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο, 1982 (για τα θέματα που δεν περιλαμβάνονται στα προηγούμενα βιβλία, όπως η σύγκρουση πλοίων και η κοινή αβαρία).
Κιάντου-Παμπούκη Αλίκ., Ναυτικό Δίκαιο, 1992.
Ρόκας Κ., Ναυτικό Δίκαιο, ημιτ.Α', 1968 (σχετικά με τα ναυτικά προνόμια και υποθήκες).
 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 
Τα αναφερόμενα στο Π.Δ.17/99 κατ΄ιδίαν γνωστικά αντικείμενα περιλαμβάνονται κατά κύριο λόγο στον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, στον Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου και στις σχετικές με αυτά διεθνείς συμβάσεις, όπως οι διεθνείς συμβάσεις για την ασφάλεια της ζωής στην
θάλασσα (SOLAS 1974), για τις γραμμές φόρτωσης (LL 1966), για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL73/78), για τη θαλάσσια διάσωση (1979), για τη σύγκρουση πλοίων (1910), για την αστική δικαιοδοσία σε περίπτωση σύγκρουσης πλοίων (1952), για την ποινική δικαιοδοσία σε περίπτωση σύγκρουσης πλοίων (1952), για την ευθύνη του πλοιοκτήτη από ζημιές οφειλόμενες σε ρύπανση της θάλασσας από πετρέλαιο (1969), κ.α.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ

Διαδικασία διαγωνισμού Γνωστικά Πεδία Εξέτασης

 Προκριματικό Στάδιο - Γραπτή Διαδικασία
(Συνολική βαθμολογία 400 μονάδες ή 80% τελικής βαθμολογίας)

ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ελληνική Γλώσσα  

Γραπτή Δοκιμασία: Έκθεση γενικού ενδιαφέροντος (Διάρκεια Εξέτασης 3 ώρες)

Προφορική Δοκιμασία: Ανάγνωση κειμένου, ετυμολογία, γλωσσολογία, ικανότητα χειρισμού ελληνικής γλώσσας (Διάρκεια Εξέτασης 10-20 λεπτά)  

Γαλλική Γλώσσα  

Γραπτή Δοκιμασία: Έκθεση γενικού ενδιαφέροντος (Διάρκεια Εξέτασης 1,5 ώρες) - 1 μετάφραση 10-15 στίχων από την ελληνική στην γαλλική γλώσσα και 1 μετάφραση 10-15 στίχων από την γαλλική στην ελληνική γλώσσα (Διάρκεια Εξέτασης 1,5 ώρες)

Προφορική Δοκιμασία: Ανάγνωση γαλλικού κειμένου και έλεγχος της ευχέρειας προφορικής έκφρασης στην γαλλική γλώσσα (Διάρκεια Εξέτασης 10-20 λεπτά)

Αγγλική Γλώσσα

Γραπτή Δοκιμασία: Έκθεση γενικού ενδιαφέροντος (Διάρκεια Εξέτασης 1,5 ώρες) - 1 μετάφραση 10-15 στίχων από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα και 1 μετάφραση 10-15 στίχων από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα (Διάρκεια Εξέτασης 1,5 ώρες)

Προφορική Δοκιμασία: Ανάγνωση αγγλικού κειμένου και έλεγχος της ευχέρειας προφορικής έκφρασης στην αγγλική γλώσσα (Διάρκεια Εξέτασης 10-20 λεπτά)

Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία

Γραπτή Δοκιμασία: 2 Εκθέσεις (Διάρκεια Εξέτασης 4 ώρες)

*                               1815-1945 (1 έκθεση - ανάπτυξη θέματος)

*                               1945-σήμερα (1 έκθεση - ανάπτυξη θέματος)