ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (ΕΠΟ)
Το πρόγραμμα «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» στοχεύει στην προσφορά γενικών γνώσεων γύρω από την εξέλιξη της Ευρώπης και του πολιτισμού της. Βασικός σκοπός είναι να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό σε μια εποχή που η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης και η επικοινωνία δεν έχει σύνορα.

 

Ειδικότερα, το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών γύρω από αυτό που ονομάζουμε «ευρωπαϊκό φαινόμενο», στην ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας και στη δυνατότητα κατανόησης της σημερινής ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Γι' αυτό το λόγο στις ενότητες του προγράμματος αναλύονται σημαντικές πτυχές της ανθρώπινης ζωής και δράσης, όπως φιλοσοφία, επιστήμες, τέχνες, πολιτική, οικονομία, κοινωνία κτλ.

 

Συγκεκριμένα, οι «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» περιλαμβάνουν τις εξής ενότητες:

 

ΕΠΟ 10 Γενική Ιστορία της Ευρώπης
ΕΠΟ 11 Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης
ΕΠΟ 12 Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης
ΕΠΟ 20 Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη
ΕΠΟ 21 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας
ΕΠΟ 22 Φιλοσοφία στην Ευρώπη
ΕΠΟ 30 Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος
ΕΠΟ 31 Οι Επιστήμες της Φύσης και του Ανθρώπου στην Ευρώπη
ΕΠΟ 32 Δύο θεσμοί Διαμορφωτές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
ΕΠΟ 33 Δημιουργία & Εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΕΠΟ 41 Εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό κατά τον 20ο αιώνα
ΕΠΟ 42 Ειδικά Θέματα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
ΕΠΟ 43 Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ιδεολογίες τον Εικοστό Αιώνα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (ΕΛΠ)

Το πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» στοχεύει στην προσφορά γενικών γνώσεων γύρω από τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας του (αρχαία, μεσαιωνική, νεότερη). Βασικός στόχος είναι να έρθουν οι φοιτητές σε επαφή με τις ρίζες τους, να γνωρίσουν τη ζωή και τα επιτεύγματα των προγόνων τους και να αισθανθούν περηφάνια για την ελληνική τους καταγωγή.
Το πρόγραμμα συνδυάζει τη μελέτη της ιστορίας, της πνευματικής ζωής και των τεχνών των Ελλήνων και συνεξετάζει διάφορα πολιτισμικά φαινόμενα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά.

Συγκεκριμένα, οι «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» περιλαμβάνουν τις εξής ενότητες:
ΕΛΠ10 Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό
ΕΛΠ11 Ελληνική Ιστορία
ΕΛΠ12 Τέχνες Ι: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας
ΕΛΠ20 Δημόσιος και ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα Ι: Από την Αρχαιότητα ως και τα Μεταβυζαντινά χρόνια
ΕΛΠ21 Γράμματα Ι: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία
ΕΛΠ22 Ελληνική φιλοσοφία και Επιστήμη: Από την Αρχαιότητα ως τον 20ο αιώνα
ΕΛΠ30 Γράμματα ΙΙ: Νεοελληνική Φιλολογία (19ος και 20ος αιώνας)
ΕΛΠ31 Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο
ΕΛΠ40 Τέχνες ΙΙ: Επισκόπηση Ελληνικής Μουσικής και χορού
ΕΛΠ41 Δημόσιος και ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα ΙΙ: Οι νεότεροι χρόνοι
ΕΛΠ42 Αρχαιολογία στον Ελληνικό χώρο
ΕΛΠ43 Ελληνισμός της Διασποράς
ΕΛΠ44 Νεοελληνικό Θέατρο (1600-1940) Κινηματογράφος
ΕΛΠ45 Νεοελληνική Φιλολογία, από τις απαρχές ως το 18ο αιώνα  


ΕΛΠ10
Η θεματική αυτή ενότητα έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις ιδιαίτερες όψεις του ελληνικού πολιτισμού που διαμορφώνεται διαχρονικά από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι τα νεότερα. Συγκεκριμένα στοχεύει στο:
Να παρουσιάσει τον θεωρητικό προβληματισμό που έχει αναπτυχθεί γύρω από την έννοια του πολιτισμού.
Να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους οι μαρτυρίες του παρελθόντος έχουν συμβάλει στην ανασύνθεση της φυσιογνωμίας ενός πολιτισμού.
Να διερευνήσει τη διαδικασία της πολιτισμικής αλλαγής.
Να παρουσιάσει την συμβολή της αρχαιολογίας στην ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς.
Να διερευνήσει τη συμβολή της γλώσσας στη μεταβίβαση των πολιτισμικών στοιχείων.
Να παρουσιάσει συνοπτικά σημαντικούς σταθμούς του ελληνικού πολιτισμού.
Να εισαγάγει στο οικείο πρόγραμμα σπουδών.

ΕΛΠ11
Η ενότητα αυτή κάνει μια ανασκόπηση της ιστορίας της Ελλάδας από την αρχαία εποχή ως τη βυζαντινή και τη νεότερη. Συγκεκριμένα μελετά τις μορφές της πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης και επικοινωνίας του αρχαίου ελληνικού κόσμου, αναφέρεται στη φυσιογνωμία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και τέλος εξετάζει την διαμόρφωση του ελληνικού έθνους, την οργάνωση και εξέλιξή του, καθώς και τις αλλαγές που συντελέστηκαν στη νεοελληνική κοινωνία κατά τον 19ο και 20ο αιώνα. Ειδικότερα, η ενότητα αυτή στοχεύει στο:
Να παρουσιάσει τις μορφές και την εξέλιξη της συλλογικής ζωής κατά τους προϊστορικούς χρόνους στον ελλαδικό και τον ευρύτερο χώρο της ανατολικής Μεσογείου.
Να διερευνήσει όψεις των κοινωνιών, των οικονομιών και των μορφών εξουσίας που συνθέτουν τη φυσιογνωμία του αρχαίου ελληνικού και του ελληνιστικού κόσμου.
Να παρουσιάσει πτυχές της κοινωνικής οργάνωσης και των πολιτειακών θεσμών της βυζαντινής αυτοκρατορίας.
Να παρακολουθήσει την ιστορία των ελλαδικών περιοχών από τον 15ο μέχρι τον 18ο αιώνα.
Να παρουσιάσει το οθωμανικό και το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημιουργίας και ανάπτυξης του νέου ελληνισμού.
Να παρουσιάσει την ιστορική διαδικασία της συγκρότησης του ελληνικού κράτους κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα.

ΕΛΠ12
Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τις διάφορες εποχές της ελληνικής τέχνης από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας σε συνδυασμό με τις αρχές, τις αξίες και τα ιδεώδη κάθε εποχής. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά της τέχνης ανά εποχή (θεματική, τεχνικές, υλικά, λειτουργία) και αναλύει τις αισθητικές θεωρίες από την αρχαιότητα ως σήμερα. Στόχοι της ενότητας αυτής είναι:
Να γνωρίσουν οι φοιτητές τα σημαντικότερα επιτεύγματα στον τομέα των Εικαστικών Τεχνών από την προϊστορία μέχρι τη νεότερη εποχή.
Να αποκτήσουν τα εργαλεία και τη μέθοδο ανάλυσης και αξιολόγησης των έργων τέχνης του ελληνικού πολιτισμού διαχρονικά.
Να κατανοήσουν την εξέλιξη και τους προβληματισμούς, που ακολουθεί η πορεία των εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα σε σχέση με τις εκάστοτε ιστορικές συγκυρίες.

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΥΕ)

ΦΥΕ10
Σκοπός αυτής της Θ.Ε. είναι η απόκτηση από την πλευρά του φοιτητή, της αναγκαίας «γλώσσας», για να μπορέσει να κατανοήσει, ερμηνεύσει, αξιολογήσει αλλά και να περιγράψει ο ίδιος τόσο τις έννοιες όσο και τα φαινόμενα που θα αντιμετωπίσει στην ύλη της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας κ.λπ., που θα κληθεί να μελετήσει στο Πρόγραμμα των Φυσικών Επιστημών.

ΦΥΕ 12

Κύριος σκοπός αυτής της Θ.Ε. είναι να γνωρίσει ο φοιτητής τις θεμελιώδεις αρχές της Χημείας, τη στενή σχέση της Χημείας με συγγενή επιστημονικά πεδία (Βιολογίας, Φυσικής κ.λπ.), καθώς και τον κεντρικό ρόλο της Χημείας στην τεχνολογική επανάσταση.

ΦΥΕ 14

Ο κύριος σκοπός είναι η αναβάθμιση των γνώσεων του φοιτητή αναφορικά με τις Θεμελιώδεις Αρχές της Φυσικής και με τα απαραίτητα Μαθηματικά Εργαλεία, που απαιτούνται στην επιστημονική περιγραφή των φυσικών φαινομένων. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση αυτής της εισαγωγικής θεματικής ενότητας, ο φοιτητής θα έχει συσσωρεύσει εκείνες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη γόνιμη παρακολούθηση του Προγράμματος Σπουδών.

ΦΥΕ 20

Σκοπός αυτής της Θ.Ε. είναι η απόκτηση -από την πλευρά του φοιτητή - της αναγκαίας ικανότητας να κατανοήσει, ερμηνεύσει και περιγράψει βασικές έννοιες και να επιλύσει πολλά προβλήματα της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας κ.λπ. Η μαθηματική αυτή κατάρτιση είναι απαραίτητη για δύο λόγους:
(α) εξοικειώνει το φοιτητή με τα Μαθηματικά ως κοινή γλώσσα όλων των θετικών επιστημών και (β) τον καθιστά ικανό, σε ένα επόμενο στάδιο, να εφαρμόσει σωστά τις μεθόδους της Πληροφορικής σε πρακτικά προβλήματα, όπως αυτά που περιγράφονται στην παρούσα Θ.Ε.

ΦΥΕ 22

Κύριος σκοπός αυτής της ΘΕ είναι να γνωρίσει ο φοιτητής τις θεμελιώδεις αρχές της Φυσικοχημείας, καθώς και τις εφαρμογές της σ' όλους τους τομείς των Φυσικών Επιστημών.

ΦΥΕ 24

Σκοπός της ΘΕ είναι να σπουδάσει ο φοιτητής σε βάθος τις θεμελιώδεις αρχές της Κλασικής Μηχανικής, του Κλασικού Ηλεκτρομαγνητισμού και της Θερμοδυναμικής και να τις εφαρμόσει σε μελέτη φαινομένων.

ΦΥΕ 30

Κύριος σκοπός αυτής της Θ.Ε. είναι να γνωρίσει ο φοιτητής τη δομή και τις ιδιότητες (φυσικές και χημικές) των μελών των σπουδαιότερων ομόλογων σειρών της Οργανικής Χημείας και απλούς μηχανισμούς των οργανικών αντιδράσεων, τη δομή και τη λειτουργικότητα των οργανικών ενώσεων που απαντώνται στους ζώντες οργανισμούς (βιομορίων) και που συνήθως φέρουν περισσότερες της μίας λειτουργικές ομάδες και τις βασικές φασματοσκοπικές τεχνικές που επιτρέπουν την ταυτοποίηση της δομής των οργανικών ενώσεων.

ΦΥΕ31

Ο κύριος σκοπός είναι η εισαγωγή του φοιτητή στη Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία του Κυττάρου. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση αυτής της θεματικής ενότητας, ο φοιτητής θα έχει συσσωρεύσει τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τη κατανόηση της μοριακής βάσης της ζωής.

ΦΥΕ 34

Προσφέρει τις βασικές γνώσεις στο φοιτητή σχετικά με (α) τις συζευγμένες ταλαντώσεις και τα Κύματα  (β) την Ειδική Σχετικότητα και τις αρχές της Γενικής Σχετικότητας (γ) τις αρχές της Κβαντομηχανικής και της Πυρηνικής Φυσικής καθώς και τις εφαρμογές τους στην ερμηνεία φυσικών φαινομένων.

ΦΥΕ 40

Ο κύριος σκοπός της ΘΕ είναι να σπουδάσει ο φοιτητής σε βάθος τις θεμελιώδεις αρχές της Κβαντομηχανικής αποκτώντας παράλληλα υπολογιστικές δεξιότητες, ώστε να μελετήσει φαινόμενα της Ατομικής-Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων.

ΦΥΕ 41

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής αυτής ενότητας ο φοιτητής θα είναι ενήμερος της γενικής πορείας της εξέλιξης των ιδεών στις Φυσικές Επιστήμες. Θα συνειδητοποιήσει ότι ενώ τα φυσικά φαινόμενα παραμένουν τα ίδια η ανθρώπινη προσέγγιση και η ερμηνεία τους ποικίλει στην διάρκεια της ιστορίας!

Ειδικότερα, ο φοιτητής θα γνωρίσει την ιστορία της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας, και χαρακτηριστικές «περιπέτειες» στην προσέγγιση της ερμηνείας των φυσικών φαινομένων από τον άνθρωπο.

Ο φοιτητής θα γνωρίσει επίσης την υποδοχή που είχαν προταθείσες ερμηνείες από την επιστημονική κοινότητα και την δομημένη κοινωνία. Θα συνειδητοποιήσει ότι το πεδίο της επιστημονικής έρευνας είναι ανοικτό στο μέλλον και επιφυλάσσει εκπλήξεις που οδηγούν σε ανατροπές καθιερωμένων αντιλήψεων, προτύπων, θεωριών.

ΦΥΕ 42

Με την ολοκλήρωση της ΘΕ, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να γνωρίζει:

  • Τα βασικά στοιχεία της δομής του στερεού φλοιού της Γης, τα είδη των πετρωμάτων, τους μηχανισμούς σχηματισμού τους, το μηχανισμό δημιουργίας και την ταξινόμηση των ηφαιστείων. Θα γνωρίζει επίσης τα αίτια δημιουργίας και τα βασικά χαρακτηριστικά των σεισμών καθώς και μια απλοποιημένη μεθοδολογία εκτίμησης του μεγέθους και της θέσης της εστίας τους.
  • Τη δομή και τη σύσταση των ωκεανών και του βυθού τους, τα φαινόμενα αλληλεπίδρασης ωκεανών - ατμόσφαιρας - ξηράς, τις εξισώσεις οι οποίες διέπουν την κινηματική των ωκεανών, τα ήδη των κυμάτων και τους μηχανισμούς σχηματισμού τους καθώς και τις παλίρροιες.
  • Τη γενική περιγραφή και τα χαρακτηριστικά της βιόσφαιρας, τα οικοσυστήματα και τη ροή ενέργειας και τους κύκλους της ύλης σε αυτά και τα βασικά χαρακτηριστικά, χωρικά και χρονικά, των βιοκοινοτήτων.
  • Τη δομή και τη χημική σύσταση της ατμόσφαιρας της Γης, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τους μηχανισμούς δημιουργίας και καταστροφής του στρατοσφαιρικού όζοντος, τη δυναμική της ατμόσφαιρας. Επίσης, τα βασικά χαρακτηριστικά και μετεωρολογικά αίτια που προκαλούν την ατμοσφαιρική ρύπανση καθώς και το απλό γκαουσιανό πρότυπο εκτίμησης της διασποράς των αερίων ρύπων συναρτήσει των μετεωρολογικών συνθηκών σε μία περιοχή.
  • Τις βασικές αρχές της μαγνητοϋδροδυναμικής και της Φυσικής του Πλάσματος, τα χαρακτηριστικά του Ήλιου και του ηλιακού ανέμου, τη γήινη μαγνητόσφαιρα καθώς και τις βασικές εξισώσεις της ουράνιας μηχανικής.

 

ΦΥΕ 43

Στόχος αυτής της Θ.Ε. είναι να γνωρίσει ο φοιτητής τις βασικές αρχές σε τρεις επιμέρους κλάδους της Βιολογίας: τη Γενετική, τη Φυσιολογία και την Εξέλιξη, καθώς και τη μεταξύ τους σχέση. Θα γνωρίσει τα στοιχεία της κληρονομικότητας και πώς αυτά μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά, πώς δημιουργείται η ποικιλότητα των ζωντανών οργανισμών και τους εξελικτικούς μηχανισμούς που διαμόρφωσαν τη σημερινή εικόνα τους, την προέλευση και διατήρηση της ζωής μέσω της κατανόησης της δομής, λειτουργίας και αλληλεπίδρασης των φυσιολογικών συστημάτων.
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΛΗ)

Σκοπός του προπτυχιακού προγράμματος είναι η προετοιμασία επιστημόνων στην επιστήμη της Πληροφορικής.

Ο φοιτητής μπορεί ωστόσο με κατάλληλη επιλογή από τις προσφερόμενες Θ.Ε. επιλογής του 4ου έτους να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με ιδιαίτερους κλάδους εφαρμογών στο πεδίο της πληροφορικής.

1ο έτος σπουδών

 
ΠΛΗ 10 Εισαγωγή στην Πληροφορική
ΠΛΗ 11 Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού
ΠΛΗ 12 Μαθηματικά για Πληροφορική Ι

2ο έτος σπουδών
ΠΛΗ 20 Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική
ΠΛΗ 21 Ψηφιακά Συστήματα
ΠΛΗ 22 Βασικά ζητήματα Δικτύων Η/Υ

3ο έτος σπουδών
ΠΛΗ 24 Σχεδιασμός Λογισμικού
ΠΛΗ 30 Θεμελιώσεις Επιστήμης Η/Υ
ΠΛΗ 31 Τεχνητή Νοημοσύνη - Εφαρμογές

4ο έτος σπουδών
ΠΛΗ 23 Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία
ΠΛΗ 35 Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών
ΠΛΗ 36 Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες
ΠΛΗ 37 Πληροφορική και Εκπαίδευση
ΠΛΗ 40 Πρακτική Εξάσκηση σε θέματα Λογισμικού
ΠΛΗ 42 Ειδικά θέματα τεχνολογίας Λογισμικού
ΠΛΗ 44 Σήματα και Επεξεργασία Εικόνας

Για την απόκτηση του πτυχίου είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση 12 Θ.Ε.

Προαπαιτούμενες Θ.Ε. - Οδηγίες επιλογής Θ.Ε.

Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε Θ.Ε. εφόσον έχει ολοκληρώσει όλες τις Θ.Ε. του προηγούμενου έτους ή παίρνει ταυτόχρονα όσες του έχουν απομείνει (από το προηγούμενο έτος). Ροές Θ.Ε. Ορίζεται η παρακάτω ροή (σειρά) προαπαιτούμενων Θ.Ε. 1. ΠΛΗ 12 Μαθηματικά για Πληροφορική Ι 2. ΠΛΗ 20 Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική 3. ΠΛΗ 30 Θεμελιώσεις Επιστήμης Η/Υ Οι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν μαζί τις Θ.Ε. ΠΛΗ 12 και ΠΛΗ 20 ή ΠΛΗ 20 και ΠΛΗ 30 εφόσον έχουν δηλώσει κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος την ΠΛΗ 12 ή την ΠΛΗ 20 αντίστοιχα και την επαναλαμβάνουν με υποχρέωση μόνο τελικών εξετάσεων. Η επιλογή της ΠΛΗ40 επιτρέπεται μόνο εφόσον ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει σε προηγούμενα έτη ή θα ολοκληρώσει στο τρέχον έτος (ταυτόχρονα με αυτή) τουλάχιστον 11 άλλες Θ.Ε.  

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία του φροντιστηρίου   210- 3300296 - 7

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ)

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες στους αποφοίτους του σε θέματα διοίκησης συστημάτων επιχειρήσεων και οργανισμών (ιδιωτικών και δημόσιων), κατά τρόπο ώστε να καταστεί αποδοτικότερη η συμβολή τους στη λειτουργία των φορέων αυτών και να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν ηγετικές πρωτοβουλίες σε ενδεχόμενες τεχνολογικές ή οργανωτικές αλλαγές, αναγκαίες για την ανταπόκριση της Επιχείρησης ή του Οργανισμού στο ταχέως εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον.

Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργήσει αποφοίτους που να συνδυάζουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις απαραίτητες στη διοίκηση σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών (ιδιωτικών και δημόσιων). Η παγκοσμιοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η ανάπτυξη της νέας οικονομίας έχουν συμβάλει στη ζήτηση, εκ μέρους των σύγχρονων οικονομικών μονάδων, εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που θα μπορεί να αναλύει, συνθέτει και ενεργεί στις πολύπλοκες συνθήκες που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» θα μπορούν:

* να χρησιμοποιούν στατιστικές και οικονομικές μεθόδους για να αναλύσουν τις εξωτερικές και εσωτερικές συνθήκες δράσης των φορέων τους (οργανισμών / επιχειρήσεων) * να αντιλαμβάνονται τις επιρροές και αλληλεπιδράσεις μεταξύ οικονομικής συγκυρίας, χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, κυβερνητικής πολιτικής και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην εθνική όσο και διεθνή διάστασή τους * να συμβάλλουν καθοριστικά στην καταλληλότερη και οικονομικά αποδοτικότερη οργάνωση των φορέων τους (οργανισμών / επιχειρήσεων) * να ενεργούν με αυτοπεποίθηση ως εξειδικευμένοι σύμβουλοι ΜΜΕ, πολυεθνικών, επιχειρήσεων χρηματοδότησης και δημοσίων οργανισμών * να αναλαμβάνουν ηγετικές πρωτοβουλίες σε τυχόν τεχνολογικές ή οργανωτικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν το γρήγορα εξελισσόμενο διεθνές επιχειρηματικό / οργανωτικό περιβάλλον.

1ο έτος σπουδών

ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης
ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών
ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι

2ο έτος σπουδών

ΔΕΟ 23 Marketing Ι
ΔΕΟ 24 Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική
ΔΕΟ 25 Λογιστική

3ο έτος σπουδών

ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση
ΔΕΟ 33 Marketing ΙΙ
ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική
                                                                                       4ο έτος σπουδών

ΔΕΟ 40 Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών
ΔΕΟ 41 Αγορές χρήματος και Κεφαλαίου
ΔΕΟ 42 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Οδηγίες για την επιλογή Θ.Ε. για τους φοιτητές που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 και μετά

Κατά το πρώτο έτος σπουδών, συνιστάται οι φοιτητές να επιλέξουν τις Θ.Ε. ΔΕΟ 13 και ΔΕΟ 11 οι οποίες είναι εναρκτήριες. Εάν δεν διαθέτουν χρόνο, πρέπει να επιλέξουν τη Θ.Ε. ΔΕΟ 13. Εάν διαθέτουν χρόνο που τους επιτρέπει να επιλέξουν πέραν των δύο Θ.Ε., τότε εκτός από τις ΔΕΟ 13 και ΔΕΟ 11, μπορούν να μελετήσουν και την ΔΕΟ 10. Για να εγγραφεί ο φοιτητής στη Θ.Ε. δεο33 (Μάρκετινγκ ΙΙ) πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θ.Ε. δεο23 (Μάρκετινγκ Ι). Για να εγγραφεί ένας/μια φοιτητής/τρια σε οποιαδήποτε Θ.Ε. του τρίτου (3ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις Θ.Ε. του πρώτου (1ου) έτους. Ομοίως, για να εγγραφεί ένας/μια φοιτητής/τρια σε οποιαδήποτε Θ.Ε. του τέταρτου (4ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις Θ.Ε. του δεύτερου (2ου) έτους. Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. επόμενου έτους. Για την απόκτηση πτυχίου ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς και τις 12 θεματικές ενότητες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία του φροντιστηρίου   210- 3300296 - 7

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και εγγυημένα την βοήθεια και στήριξη στην εκπόνηση εργασιών και πτυχιακών όλων των μεγεθών και ειδικοτήτων. Από μικρές εργασίες για ένα μάθημα μέχρι πτυχιακές, διπλωματικές και διατριβές.

Σας εξασφαλίζουμε τη μοναδικότητα των εργασιών σας σε συνεργασία μαζί σας και την αποφυγή της λογοκλοπής. Αυτή η εξυπηρέτηση απαιτεί σημαντικό χρόνο και κόπο και η τιμή που προσφέρουμε είναι για μια ολοκληρωμένη έρευνα που θα διασφαλίσει την επιτυχία σας.

Η τιμή μας είναι αρκετά χαμηλή σε κόστος, συγκρινόμενη με υπηρεσίες τέτοιου είδους που προσφέρουν άλλες ιστοσελίδες. Όλοι οι πελάτες μας έχουν μείνει απόλυτα ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες μας. Πολλοί φοιτητές, που είχαν ελάχιστο χρόνο να ολοκληρώσουν την δουλειά τους, απευθύνθηκαν σε μας και βοηθήθηκαν ώστε να την ολοκληρώσουν επιτυχώς και να αναδείξουν τις ιδέες τους. Έτσι, ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών βοηθήθηκε σημαντικά και βελτίωσε την επίδοσή του, αποφεύγοντας τον κίνδυνο να παραδώσει μια ημιτελή και πρόχειρη εργασία.

Η βοήθεια μας σε πανεπιστημιακές εργασίες έχει σχεδιαστεί για να σας δίνει ένα ολοκληρωμένο τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας συγγραφής, με άρτια βιβλιογραφία και παραπομπές (σε οποιοδήποτε στυλ), ώστε να ικανοποιεί τις δικές σας απαιτήσεις, εφόσον μας αποστείλετε το σχετικό θέμα και στυλ που επιθυμείτε.

Η συνεργασία μας με το φοιτητή, αν χρειάζεται, δεν τελειώνει με την ολοκλήρωση της εργασίας ή της πτυχιακής του αλλά συνεχίζεται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση μέχρι η εργασία να έχει την τελική έγκριση από τη σχολή του φοιτητή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία του φροντιστηρίου   210- 3300296 - 7

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Υποστήριξη Μοναδικών Εργασιών

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Create your own banner at mybannermaker.com!
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ TOEIC
ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ
TOEIC Δευτέρα   18:00 - 22:00
Τετάρτη 18:00 - 22:00
Σήμερα Στη διάρκεια της προετοιμασίας παρέχονται εκτός των δεκάδων τεστ προσομείωσης και Cd με θέματα και ήχο από προγενέστερες εξετάσεις Τοeic!
Για δηλώσεις συμμετοχής στα δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα απαιτείται η δήλωση συμμετοχής τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ TOEIC
ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ
TOEIC Δευτέρα   18:00 - 22:00
Τετάρτη 18:00 - 22:00
Σήμερα Στη διάρκεια της προετοιμασίας παρέχονται εκτός των δεκάδων τεστ προσομείωσης και Cd με θέματα και ήχο από προγενέστερες εξετάσεις Τοeic!
Για δηλώσεις συμμετοχής στα δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα απαιτείται η δήλωση συμμετοχής τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν.