ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 2022
ΣΤΡΑΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 2020
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Υ.Π. 2019
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2018
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
 
Create your own banner at mybannermaker.com!
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

26/3/2020 (Ανακοίνωση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 8 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα και 36 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 468/24-03-2020 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει τα ακόλουθα 8 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα και 36 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο του 2020 και αριθμό θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών, ως ακολούθως:

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Σχολή Αθρωπιστικών Επιστημών θέσεις Σχολή Κοινωνικών Επιστημών θέσεις
 1. 1. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ):
800 6. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ): 1500
 1. 2. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ):
600 7. Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ): 500
 1. 3. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ):
100 8. Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ): 300
Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας
 1. 4. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ):
250
 1. 5. Πληροφορική (ΠΛΗ):
1200
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ): 300 (θέσεις)
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Σχολή Αθρωπιστικών Επιστημών θέσεις Σχολή Κοινωνικών Επιστημών θέσεις
 1. 1. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ):
300 11. Master in Business Administration (MBA): 450
 1. 2. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ):
800 12. Τραπεζική (ΤΡΑ): 455
 1. 3. Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Χριστιανικός Πλουραλισμός (ΟΡΘ):
180 13. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ): 450
 1. 4. Language Education for Refugees and Migrants (LRM):
150 14. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ): 390
 1. 5. The Teaching of English as a Foreign/International Language (AGG):
200 15. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ): 430
 1. 6. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ):
150 16. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ): 150
 1. 7. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ):
100 17. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ): 200
 1. 8. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ):
100 18. Supply Chain Management (SCM): 125
 1. 9. Εκπαίδευση και τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – επιστήμες της αγωγής (ETA):
200 19. Εγκληματολογικές και ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) 110
 1. 10. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ):
250 20. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ): 200
Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας
21. Διαχερίση Αποβλήτων (ΔΙΑ): 335 28. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ): 260
22. Διαχείριση και Τεχνολογίας Ποιότητας (ΔΙΠ): 350 29. Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ): 90
23. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ): 420 30. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (ΠΣΦ): 100
24. Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (ΚΠΠΒ): 200 31. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ): 100
25. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ): 300 32. Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ): 60
26. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜΒ): 120 33. Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (ΒΝΠ): 60
27. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ): 220
Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών
34. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (ΓΤΠ): 90
35. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ): 60
36. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ): 30

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από τις 27 Μαρτίου 2020 και ώρα 12.00μ.μ.. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 29ης Μαΐου 2020 και ώρα 12.00μ.μ..

 1. Ηπροσφοράτωνσπουδώνγίνεταιμετημεθοδολογίατηςεξαποστάσεωςδιδασκαλίας
 2.  ΤαΠροπτυχιακάΠρογράμματαΣπουδώνΕΛΠ ΕΠΟ ΙΣΠ ΦΥΕ ΠΛΗ ΔΕΟκαθώςκαιταΜεταπτυχιακάΠρογράμματαΣπουδώνΕΚΠ ΕΚΕ ΟΡΘ ΜΒΑ ΤΡΑ ΔΠΜ ΔΤΕ ΔΜΥ ΔΙΠ ΣΜΑ ΔΧΤ ΠΣΧ ΔΙΑ ΔΙΠ ΔΧΤ ΚΠΠΒ ΚΦΕ ΜΣΜΒ ΠΛΣ ΠΣΧ ΣΔΥ ΠΣΦ ΣΜΑ ΓΤΠ ΣΦΠ ΑΣΠδιαρθρώνονταιμεΘεματικέςΕνότητεςετήσιαςδιάρκειας
 3.  ΤαΠροπτυχιακάΠρογράμματαΣπουδώνΔΗΔκαιΔΙΤ τοΕιδικόΠρόγραμμαΣπουδώνΠΔΕ καθώςκαιταΜεταπτυχιακάΠρογράμματαΣπουδώνLRM, AGG, ΑΔΕ ΓΕΡ ΔΙΣ ΕΤΑ ΔΓΡ ΑΣΚ ΚΑΟ SCM, ΠΕΔ ΓΧΝ ΧΒΑ ΒΝΠδιαρθρώνονταιμεΘεματικέςΕνότητεςεξαμηνιαίαςδιάρκειας ΤοδιδακτικόυλικόαυτώντωνΠρογραμμάτωνπροσφέρεταισεψηφιακήμορφή
 4.  Γιατηνεισαγωγήτωνφοιτητώνθατηρηθείαυστηρήσειράπροτεραιότηταςβασιζόμενηστονχρόνουποβολήςτηςαίτησης.
 5.  Στηνεπιλογήτωνφοιτητώνθαπροηγηθούνόσοιείχανσυμπληρώσειτο23οέτοςτηςηλικίαςτουςέωςτηνκαταληκτικήημερομηνίαυποβολήςτηςαίτησηςήτησυμπλήρωσητουαριθμούθέσεωνανάΠρόγραμμαΣπουδών
 6.  Εάνυποβληθείαίτησηστηγενικήκατηγορίαδενμπορείναυποβληθείάλληαίτησηστηνκατηγορίαατόμωνπουπάσχουναπόσοβαρέςπαθήσειςκαιαντίστροφα διότιαυτόθασυνεπάγεταιτηδιαγραφήαπότουςπίνακεςτωνυποψηφίων
 7.  ΜετάτονέλεγχοτωναιτήσεωνθαανακοινωθούντααποτελέσματατωνεισαχθέντωνκαιτωναπορριφθέντωνανάΠρόγραμμα Ηανακοίνωσητωναποτελεσμάτωνθαγίνειστις26 Ιουνίου2020.
 8.  Οιφοιτητέςσυμμετέχουνστιςδαπάνεςτωνσπουδώντουςσύμφωναμετιςδιατάξειςτηςπαρ 6, τουάρθρου5 τουΝ2552/97.
 9.  Ηυποβολήτηςαίτησηςσυνεπάγεταικαιτηναποδοχήτωνπροϋποθέσεωνεισαγωγής συμμετοχήςκαιφοίτησηςστοΠρόγραμμαΣπουδών
 10.  Ηπροσφοράτωνσπουδώνγίνεταιμετημεθοδολογίατηςεξαποστάσεωςδιδασκαλίας στονψηφιακόχώροεκπαίδευσηςτουΕΑΠ
 11.  Οιυποψήφιοιθαπρέπεινακατέχουντααπαραίτηταπροσόνταιδιότητες(πχ απολυτήριοΛυκείου, όπωςκαιτααπαιτούμεναδικαιολογητικάμέχριτηνημερομηνίαλήξηςτηςπροθεσμίαςυποβολήςτηςηλεκτρονικήςαιτήσεως
 12.  ΔίπλωμαΜεταπτυχιακώνΣπουδώνδεναπονέμεταισεφοιτητήτουοποίουοτίτλοςσπουδώνπρώτουκύκλουαπόίδρυματηςαλλοδαπήςδενέχειαναγνωρισθείαπότονΔΟΑΤΑΠ σύμφωναμετον 3328/2005. (παρ 7, άρθρ 34 τουΝ 4485/2017, ΦΕΚ114 Α/4-8-2017)

ΟιενδιαφερόμενοικαλούνταιναεπισκεφθούντηνιστοσελίδατουΕΑΠ στοδιαδίκτυοwww.eap.gr, γιαόλεςτιςαπαραίτητεςπληροφορίεςκαιοδηγίεςκαιστησυνέχειαναυποβάλουντηναίτησήτουςστηνπαραπάνωηλεκτρονικήδιεύθυνση

ΣεσυνέχειατηςΠράξηςΝομοθετικούΠεριεχομένου«ΚατεπείγονταμέτρααντιμετώπισηςτωναρνητικώνσυνεπειώντηςεμφάνισηςτουκορωνοϊούCOVID-19 καιτηςανάγκηςπεριορισμούτηςδιάδοσήςτου»(ΦΕΚυπ αριθ 55/Α11.03.2020), παρακαλούνταιοιενδιαφερόμενοιναεπικοινωνούνγιαπερισσότερεςπληροφορίεςείτεηλεκτρονικάστοe-mail: info@eap.gr, είτετηλεφωνικώςστατηλέφωνα (2610) 367 300, 367 600 μετοΤμήμαΜητρώου αλλάκαιμεταΠαραρτήματατουΕΑΠανάπόληωςεξής

Αθήνα τηλ. 210 9097229, 9097207 ·e-mail: infoathens@eap.gr Κομοτηνή τηλ 25310 30404 ·e-mail: anmakedonia@eap.gr
Θεσσαλονίκη: τηλ 2310 534187 ·e-mail: thessaloniki@eap.gr Κοζάνη τηλ 24610 56425 ·e-mail: ditmakedonia@eap.gr
Λάρισα τηλ 2410 236974 ·e-mail: thessalia@eap.gr ΠαράρτημαΑρχανών– Αστερουσίων τηλ 2813 404031 ·e-mail: crete@eap.gr
Τρίπολη τηλ 2710 230263 ·e-mail: peloponnisos@eap.gr ΠαράρτημαΙωαννίνων τηλ 26510 09129 ·e-mail: ipeiros@eap.gr

 

 Υποστήριξη φοιτητών σε όλες τις Θεματικές Ενότητες.

Επειδή ο κάθε φοιτητής απαιτεί διαφορετική στήριξη ανάλογα με το χρόνο που διαθέτει, το υπόβαθρο που έχει στην επιστήμη που σπουδάζει, και το κίνητρο που τον παρακίνησε να επιλέξει να σπουδάσει στο ΕΑΠ, προσφέρουμε διαφορετικές μορφές στήριξης ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε φοιτητή.
 

Συγκεκριμένα, η στήριξη που προσφέρει το Φροντιστήριό μας μπορεί να είναι:
- εισαγωγικά μαθήματα για υπενθύμιση της απαιτούμενης ύλης από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
- μαθήματα σε γκρουπ από την αρχή της χρονιάς
- μαθήματα σε γκρουπ κοντά στην περίοδο των εξετάσεων
- ιδιαίτερα μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή
- στήριξη στην εκπόνηση των εργασιών και πτυχιακών για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
- σημειώσεις, λυμένες ασκήσεις, παλιά θέματα εξετάσεων λυμένα, περιλήψεις βιβλίων.
 

Η στήριξη αφορά όλες τις θεματικές ενότητες των ΦΥΕ, ΤΡΑ, ΔΜΥ, ΟΡΘ, ΔΙΠ, ΜΒΑ, ΦΥΕ, ΠΛΗ, ΔΕΟ, ΕΛΠ, ΕΠΟ, ΙΣΠ καθώς και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ΜΒΑ, ΔΤΕ, ΔΜΥ, ΤΡΑ, ΔΠΜ, ΔΙΠ, ΣΜΑ, ΔΧΤ, ΠΣΧ, ΔΙΑ, ΠΣΦ, ΚΠΠ, ΠΛΣ, ΚΦΕ, ΜΣΜ, ΣΔΥ, ΓΤΠ, ΣΦΠ, ΑΣΠ, ΕΚΠ, ΕΚΕ, ΟΡΘ

 Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και εγγυημένα και τη στήριξη στην εκπόνηση εργασιών και πτυχιακών όλων των μεγεθών και ειδικοτήτων. Από μικρές εργασίες για ένα μάθημα μέχρι πτυχιακές, διπλωματικές και διατριβές.

Σας εξασφαλίζουμε τη μοναδικότητα των εργασιών σας και την αποφυγή της λογοκλοπής. Αυτή η εξυπηρέτηση απαιτεί χρόνο και κόπο και η τιμή που προσφέρουμε είναι για μια ολοκληρωμένη έρευνα που θα διασφαλίσει την επιτυχία σας.

Η τιμή μας είναι αρκετά χαμηλή σε κόστος, συγκρινόμενη με υπηρεσίες τέτοιου είδους που προσφέρουν άλλες ιστοσελίδες και οργανισμοί. Όλοι οι πελάτες μας έχουν μείνει απόλυτα ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες μας. Πολλοί φοιτητές, που είχαν ελάχιστο χρόνο να ολοκληρώσουν την δουλειά τους, απευθύνθηκαν σε μας και βοηθήθηκαν ώστε να την ολοκληρώσουν επιτυχώς και να αναδείξουν τις ιδέες τους. Έτσι, ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών βοηθήθηκε σημαντικά και βελτίωσε την επίδοσή του, αποφεύγοντας τον κίνδυνο να παραδώσει μια ημιτελή και πρόχειρη εργασία.

Η βοήθεια μας σε πανεπιστημιακές εργασίες έχει σχεδιαστεί για να σας δίνει ένα ολοκληρωμένο τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας συγγραφής, με άρτια βιβλιογραφία και παραπομπές (σε οποιοδήποτε στυλ), ώστε να ικανοποιεί τις δικές σας απαιτήσεις, εφόσον μας αποστείλετε το σχετικό θέμα και στυλ που επιθυμείτε.

Η συνεργασία μας με το φοιτητή, αν χρειάζεται, δεν τελειώνει με την ολοκλήρωση της εργασίας ή της πτυχιακής του αλλά συνεχίζεται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση μέχρι η εργασία να έχει την τελική έγκριση από τη σχολή του φοιτητή.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εκπόνηση Μοναδικών Εργασιών

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ TOEIC
ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ
TOEIC Δευτέρα   18:00 - 22:00
Τετάρτη 18:00 - 22:00
Σήμερα Στη διάρκεια της προετοιμασίας παρέχονται εκτός των δεκάδων τεστ προσομείωσης και Cd με θέματα και ήχο από προγενέστερες εξετάσεις Τοeic!
Για δηλώσεις συμμετοχής στα δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα απαιτείται η δήλωση συμμετοχής τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ TOEIC
ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ
TOEIC Δευτέρα   18:00 - 22:00
Τετάρτη 18:00 - 22:00
Σήμερα Στη διάρκεια της προετοιμασίας παρέχονται εκτός των δεκάδων τεστ προσομείωσης και Cd με θέματα και ήχο από προγενέστερες εξετάσεις Τοeic!
Για δηλώσεις συμμετοχής στα δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα απαιτείται η δήλωση συμμετοχής τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν.