ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020-2021

Σύμφωνα με το άρθρο 1 Α/Α 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 ΚΥΑ (Β΄4899/06.11.2020), μέχρι τις 30.11.2020 αναστέλλεται η διενέργεια κάθε είδους εξετάσεων εντός των εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι. με φυσική παρουσία. Ως εκ τούτου, η Νομική Σχολή είναι εν αναμονή σχετικών αποφάσεων της Πολιτείας και με βάση αυτές θα προβεί σε ανακοινώσεις σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κατατάξεων  Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη