ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 

 

TEST ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ανακοινώσεις σχετικά με το Τεστ Δεξιοτήτων

Η ταυτότητα του Τεστ Δεξιοτήτων

Κόστος Προετοιμασίας

Πρόγραμμα Προετοιμασίας

Διδακτικές Ενότητες Εισηγήσεων

Σημειώσεις Τεστ Δεξιοτήτων

Προκήρυξη 2007  -   Αίτηση

Θέματα 2009 - Στατιστικά στοιχεία

Αποτελέσματα 1ου Διαγωνισμού Τεστ Δεξιοτήτων  ->

Α-Ε

Ζ-Κ

Λ-Ο

Π-Ω

 

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΑΣΕΠ)

1.Το τεστ δεξιοτήτων, το οποίο συμπεριελήφθη στους διαγωνισμούς πρόσληψης προσωπικού και επέφερε σημαντικές αλλαγές στο σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο, θα εφαρμοστεί και πάλι (σύμφωνα με δηλώσεις του ΑΣΕΠ)  μέσα στο 2010.

2.Το γραπτό τεστ δεξιοτήτων και γνώσεων, για τον έλεγχο της κριτικής ικανότητας των υποψηφίων, δεν έχει βάση -όπως αρχικά σχεδιαζόταν- και λειτουργεί μόνο προσθετικά στη συνολική βαθμολογία τους.

3.Τα μόρια των σωστών απαντήσεων -όσες κι αν είναι αυτές- δεν χάνονται, αλλά προσμετρούνται στη βαθμολογία των αντικειμενικών κριτηρίων.

4.Tο γραπτό τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων αφορά τους διαγωνισμούς που διενεργούνται από το AΣEΠ (μόρια). Βασίζεται σε ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώνεται από τους υποψηφίους με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών (multiple choice). Το ανώτατο όριο βαθμολόγησης (άριστα) θα είναι τα 300 μόρια.

5.Mέσα από τη νέα γραπτή δοκιμασία θα εξετάζονται και θα βαθμολογούνται οι γενικές και πρακτικές γνώσεις των υποψηφίων, (βασικές γνώσεις οικονομίας, περιβάλλοντος, κοινωνικών θεμάτων κα), καθώς και η αντιληπτική τους ικανότητα (κρίση) σε αριθμητικά και λεκτικά ζητήματα.

6.Σε βάθος χρόνου η συγκεκριμένη αντικειμενική μέθοδος αξιολόγησης προσδοκάται να υποκαταστήσει την «αμαρτωλή» προφορική συνέντευξη, η οποία μόνο καχυποψία καλλιεργεί - κυρίως ελλείψει τήρησης πρακτικών για το ακριβές περιεχόμενό της (ερωτήσεις - απαντήσεις).

7.Το τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων δεν συνοδεύεται από εξεταστέα ύλη. Kατά συνέπεια οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό δεν αφορούν συγκεκριμένα μαθήματα.

8.Όπως υποστηρίζει το ΑΣΕΠ, είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο για την πρόσληψη προσωπικού, καθώς με αυτό μπορεί να γνωρίζει ο φορέας που κάνει ένα διαγωνισμό τη γενική κουλτούρα του υποψηφίου (γενική μόρφωση, βασικές γνώσεις οικονομίας, περιβάλλοντος, κοινωνικών θεμάτων, κ.ά).

9.Tο ερωτηματολόγιο -κατά βάση- δεν θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις κατηγορίες εκπαίδευσης (ΔE, TE, ΠE) και τις ειδικότητες.

10.Σαφές είναι ότι σε διαγωνισμό για την πρόσληψη καταμετρητών σε ταμεία τραπεζών -για παράδειγμα- ο πυρήνας των ερωτημάτων του τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων αφορά προβλήματα απλής αριθμητικής.

11.O βαθμός της ειδικής αυτής εξέτασης ισχύει για τρία χρόνια από την έκδοση των αποτελεσμάτων και πρακτικά λειτουργεί ως μπόνους υπέρ των υποψηφίων.

12.Tα στοιχεία των συμμετεχόντων (ονοματεπώνυμο, επίδοση) καταγράφονται σε ειδικό αρχείο. Aνά πάσα στιγμή θα αντλούν τη βαθμολογία που έχουν συγκεντρώσει στο τεστ δεξιοτήτων και γνώσεων και θα την προσθέτουν σε οποιαδήποτε προκήρυξη επιθυμούν.

Για παράδειγμα, αν ένας υποψήφιος διαθέτει 1.000 μόρια από τα αντικειμενικά κριτήρια (βαθμός απολυτηρίου ή πτυχίου, γνώση ξένης γλώσσας, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και προϋπηρεσία) και αποσπάσει 200 μόρια από το γραπτό τεστ δεξιοτήτων και γνώσεων, η συνολική βαθμολογία του διαμορφώνεται στα 1.200 μόρια.

Mε άλλα λόγια, η συγκεκριμένη διαδικασία θα δημιουργήσει μια «τράπεζα μορίων», την οποία θα αξιοποιούν κατά το δοκούν οι υποψήφιοι. H συμμετοχή στο τεστ είναι προαιρετική.

Kρίνεται όμως επιβεβλημένη, δεδομένου ότι πολλοί υποψήφιοι αποτυγχάνουν να συμπεριληφθούν στους πίνακες επιτυχόντων για λιγότερα από 50 μόρια.

13.Tο γραπτό τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων θα διενεργείται μία φορά τον χρόνο, ενώ για τη μετάδοση των θεμάτων θα χρησιμοποιείται το σύστημα Vertical Blanking Internal (VBI). Είναι η ίδια μέθοδος με την οποία διανέμονται τα θέματα στις πανελλαδικές εξετάσεις και στους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών.

14. Αναμένεται στο πρώτο τεστ να συμμετέχουν τουλάχιστον 150.000 άτομα
Έχει συσταθεί επιτροπή από το ΑΣΕΠ και από το υπουργείο Εσωτερικών που εξετάζει τις λεπτομέρειες ώστε να προχωρήσει σύντομα η εφαρμογή.

Το τεστ θα περιλαμβάνει 100 ερωτήσεις !

O XAPTHΣ TOY TEΣT

1:  Αφορά τους διαγωνισμούς με το σύστημα προσλήψεων AΣEΠ (μόρια).
2:  Συμμετέχουν απόφοιτοι λυκείου, πτυχιούχοι AEI και TEI.
3:  Αναμένεται να γίνει πάλι το 2010.
4:  Στα 200 μόρια (άριστα) τα επιπλέον κέρδη για τους συμμετέχοντες.
5:  Δομημένο ερωτηματολόγιο και απαντήσεις με το σύστημα πολλαπλών επιλογών.
6:  Δεν υπάρχει βάση.
7:  Κέρδη ακόμα και από μία σωστή απάντηση.
8:  Θα διενεργείται μία φορά τον χρόνο.
9:  Προαιρετική η συμμετοχή.
10:Aξιολογούνται γενικές γνώσεις, λεκτικές αριθμητικές ικανότητες, κρίση, αντίληψη.