Αναλυτικά περιεχόμενα βιντεομαθημάτων

ΜΑΘΗΜΑ:

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

ΜΑΘΗΜΑ 10

Αναφέρεται στις σημειώσεις: Αστικό Δίκαιο 1

VIDEOS

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΒΙΝΤΕΟ 1.1

Εισαγωγή

ΒΙΝΤΕΟ 1.2

Έννοια - χαρακτηριστικά και φιλοσοφία του Δικαίου - Διάκριση από άλλες έννοιες

ΒΙΝΤΕΟ 1.3

Πηγές του δικαίου - Χρονικά όρια νόμων - Θεμελιώδεις αρχές Ιδιωτικού Δικαίου - Η διαίρεση του Δικαίου σε Δημόσιο και Ιδιωτικό

ΒΙΝΤΕΟ 1.4

Έννοια & διακρίσεις κανόνων δικαίου

ΒΙΝΤΕΟ 1.5

Πρακτικά 1ης συνάντησης

 

ΜΑΘΗΜΑ 20

Αναφέρεται στις σημειώσεις: Αστικό Δίκαιο 2

VIDEOS

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΒΙΝΤΕΟ 2.1

Η Ικανότητα του Δικαίου - Αρχή και τέλος του φυσικού προσώπου – Αφάνεια - Η εξατομίκευση του προσώπου

ΒΙΝΤΕΟ 2.2

Η ικανότητα για δικαιοπραξία-Η προστασία της προσωπικότητας

ΒΙΝΤΕΟ 2.3

Πρακτικά 2ης συνάντησης

  

ΜΑΘΗΜΑ 30

Αναφέρεται στις σημειώσεις: Αστικό Δίκαιο 3

VIDEOS

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΒΙΝΤΕΟ 3.1

Νομικά Πρόσωπα

ΒΙΝΤΕΟ 3.2

Το Σωματείο

ΒΙΝΤΕΟ 3.3

Ενώσεις προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο - Το ίδρυμα-Επιτροπή εράνων - Εταιρίες - Η κοινοπραξία

ΒΙΝΤΕΟ 3.4

Πρακτικά 3ης συνάντησης

  

          ΜΑΘΗΜΑ 40

Αναφέρεται στις σημειώσεις: Αστικό Δίκαιο 4

VIDEOS

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΒΙΝΤΕΟ 4.1

Τα Δικαιώματα, Έννομη Σχέση - Δικαιώματα

ΒΙΝΤΕΟ 4.2

Τα Δικαιώματα, Αξιώσεις - Ενστάσεις, Κτήση - Αλλοίωση- Απώλεια
Δικαιώματος

ΒΙΝΤΕΟ 4.3

Άσκηση & Προστασία του Δικαιώματος

ΒΙΝΤΕΟ 4.4

Πρακτικά 4ης συνάντησης Μέρος Α

ΒΙΝΤΕΟ 4.5

Πρακτικά 4ης συνάντησης Μέρος B

  

          ΜΑΘΗΜΑ 50

Αναφέρεται στις σημειώσεις: Αστικό Δίκαιο 5

VIDEOS

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΒΙΝΤΕΟ 5.1

Α΄ Κεφάλαιο Παραγραφή Αξιώσεων - Γενικά περί παραγραφής

ΒΙΝΤΕΟ 5.2

Α΄ Κεφάλαιο Παραγραφή Αξιώσεων - Αναστολή της παραγραφής

ΒΙΝΤΕΟ 5.3

Α΄ Κεφάλαιο Παραγραφή Αξιώσεων - Διακοπή παραγραφής - Συνέπειες παραγραφής

ΒΙΝΤΕΟ 5.4

Α΄ Κεφάλαιο Παραγραφή Αξιώσεων - Διακοπή παραγραφής - Συνέπειες παραγραφής

ΒΙΝΤΕΟ 5.5

Πρακτικά 5ης συνάντησης

  

          ΜΑΘΗΜΑ 60

Αναφέρεται στις σημειώσεις: Αστικό Δίκαιο 6

VIDEOS

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΒΙΝΤΕΟ 6.1

Δικαιοπραξιών έννοια, δομικά στοιχεία και διακρίσεις από άλλες έννοιες

ΒΙΝΤΕΟ 6.2

Προϋποθέσεις κατάρτισης δικαιοπραξίας

ΒΙΝΤΕΟ 6.3

Δήλωση και πράξη βούλησης - Διακρίσεις δικαιοπραξιών

ΒΙΝΤΕΟ 6.4

Τύπος Δικαιοπραξίας

ΒΙΝΤΕΟ 6.5

Συμβάσεις

ΒΙΝΤΕΟ 6.6

Πρακτικά 6ης συνάντησης

 

 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (Επιστροφή στο κεντρικό menu)

Πρόγραμμα μαθημάτων e-learning & κόστος

Περιεχόμενα μαθημάτων E-learning

Αστικό Δίκαιο

Συνταγματικό Δίκαιο

Γενικό Ποινικό Δίκαιο