ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (Επιστροφή στο κεντρικό menu)

Πρόγραμμα μαθημάτων e-learning & κόστος

Περιεχόμενα μαθημάτων E-learning

Αστικό Δίκαιο

Συνταγματικό Δίκαιο

Γενικό Ποινικό Δίκαιο

 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

Αναλυτικά περιεχόμενα βιντεομαθημάτων

ΜΑΘΗΜΑ:

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 10

Αναφέρεται στις σημειώσεις: Συνταγματικό Δίκαιο 1

VIDEOS

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΒΙΝΤΕΟ 1.1

Εισαγωγή

ΒΙΝΤΕΟ 1.2

Κράτος - έννοια & στοιχεία, ιστορική διαδρομή, γέννηση
έθνους

ΒΙΝΤΕΟ 1.3

Στοιχεία κράτους

ΒΙΝΤΕΟ 1.4

Νομικό πρόσωπο του κράτους

 

ΜΑΘΗΜΑ 20

Αναφέρεται στις σημειώσεις: Συνταγματικό Δίκαιο 2

VIDEOS

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΒΙΝΤΕΟ 2.1

Σύνταγμα - έννοια, θέση, ιεραρχική ισχύς, διακρίσεις

ΒΙΝΤΕΟ 2.2

Αναθεωρητική διαδικασία - Αναθεωρητέες Διατάξεις

ΒΙΝΤΕΟ 2.3

Αναθεωρητική διαδικασία - Διαδικασία Αναθεώρησης, Χρόνος Αναθεώρησης

ΒΙΝΤΕΟ 2.4

Άμεσες και έμμεσες πηγές του συνταγματικού δικαίου-Διεθνές Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ΒΙΝΤΕΟ 2.5

Άμεσες και έμμεσες πηγές του συνταγματικού δικαίου-Διεθνές Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ΒΙΝΤΕΟ 2.6

Άμεσες και έμμεσες πηγές του συνταγματικού δικαίου-Διεθνές Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο

  

ΜΑΘΗΜΑ 30

Αναφέρεται στις σημειώσεις: Συνταγματικό Δίκαιο 3

VIDEOS

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΒΙΝΤΕΟ 3.1

Το Πολίτευμα - Έννοια και Διακρίσεις

ΒΙΝΤΕΟ 3.2

Οι Θεμελιώδεις Αρχές του Πολιτεύματος - Δημοκρατική Αρχή

ΒΙΝΤΕΟ 3.3

Προεδρευομένη Δημοκρατία, Αρχή πολυκομματισμού, Αρχή του κράτους δικαίου. Αρχή του κοινωνικού κράτους. Αρχή της ισότητας. Η Αρχή της διάκρισης των εξουσιών

ΒΙΝΤΕΟ 3.4

Τήρηση του Συντάγματος. Συνταγματικές Εγγυήσεις.  Δικλείδες ασφαλείας Συντάγματος. Έλεγχος Συνταγματικότητας. Συγκεντρωτικός – διάχυτος
έλεγχος

  

ΜΑΘΗΜΑ 40

Αναφέρεται στις σημειώσεις: Συνταγματικό Δίκαιο 4

VIDEOS

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΒΙΝΤΕΟ 4.1

 

ΒΙΝΤΕΟ 4.2

 

ΒΙΝΤΕΟ 4.3

 

ΒΙΝΤΕΟ 4.4

 

ΒΙΝΤΕΟ 4.5

 

ΒΙΝΤΕΟ 4.6

 

ΒΙΝΤΕΟ 4.7

 

 

          ΜΑΘΗΜΑ 50

Αναφέρεται στις σημειώσεις: Συνταγματικό Δίκαιο 5

VIDEOS

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΒΙΝΤΕΟ 5.1

 

ΒΙΝΤΕΟ 5.2

 

ΒΙΝΤΕΟ 5.3

 

ΒΙΝΤΕΟ 5.4

 

ΒΙΝΤΕΟ 5.5

 

ΒΙΝΤΕΟ 5.6

 

ΒΙΝΤΕΟ 5.7

 

 

 

          ΜΑΘΗΜΑ 60

Αναφέρεται στις σημειώσεις: Συνταγματικό Δίκαιο 6

VIDEOS

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΒΙΝΤΕΟ 6.1

 

ΒΙΝΤΕΟ 6.2

 

ΒΙΝΤΕΟ 6.3

 

ΒΙΝΤΕΟ 6.4

 

ΒΙΝΤΕΟ 6.5

 

ΒΙΝΤΕΟ 6.6

 

ΒΙΝΤΕΟ 6.7

 

ΒΙΝΤΕΟ 6.8

 

ΒΙΝΤΕΟ 6.9