ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΔΕΙΓΜΑ)

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Σημειώσεις Θεωρίας-SOS Ερωτήσεις)

SOS Ερωτήσεις. (Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ (Σημειώσεις Θεωρίας-Δείγμα)

Τεστ Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (50 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών)

Προβλήματα κανόνα σύγκρουσης

Διεθνής δικαιοδοσία

Καταστρατήγηση νόμου

Αφάνεια

Εφαρμοστέα δίκαια στον τύπο της Δικαιοπραξίας. Ερωτήσεις πρακτικών θεμάτων

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Σημειώσεις Θεωρίας-Δείγμα)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ)

Άσκηση-Κατάχρηση-Προστασία δικαιώματος-Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία

Διακρίσεις-Νομική προσωπικότητα-Σύσταση-Έδρα-Διοίκηση-Ευθύνη νομικού προσώπου

Προυποθέσεις έγκυρης καταρτίσεως δικαιοπραξιών

Διακρίσεις κανόνων δικαίου

Αποδοχή-Αποποίηση κληρονομιάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Σημειώσεις Θεωρίας-Δείγμα)

Προϋπολογισμός Ισοζύγιο-Φάσεις-Θεώρημα ισοσκελισμένου προϋπολογισμού

Διαφορές εσωτερικού-εξωτερικού δανεισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Έκθεση - Περίληψη) (Σημειώσεις Θεωρίας-Δείγμα)

Βασικές οδηγίες για την Έκθεση

,

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γενικά για το διαγωνισμό  http://www.hitwebcounter.com/htmltutorial.php

Προκήρυξη 2018

Προκήρυξη 2017

Ανακοίνωση 2017

Πρόγραμμα μαθημάτων

Διάρκεια μαθημάτων-Κόστος

Εξεταζόμενα Μαθήματα

Σημειώσεις Διαγωνισμού Υπουργείου Εξωτερικών

Αποτελέσματα 2018

Νέο!  Πρόγραμμα e-learning (Σύγχρονης & Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης)

Σχετικές πληροφορίες:
Π.Δ. 17/1999 "Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών" (ΦΕΚ Α΄10/1999)
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
● Ειδικά προσόντα διορισμού: άρθρο 15 παρ.6, άρθρο 66 και άρθρο 91 Οργανισμού Υπουργείου Εξωτερικών

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ