Μετρητής επισκέψεων

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΔΕΙΓΜΑ)
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Σημειώσεις Θεωρίας-SOS Ερωτήσεις)
SOS Ερωτήσεις. (Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ (Σημειώσεις Θεωρίας-Δείγμα)
Τεστ Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (50 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών)
Προβλήματα κανόνα σύγκρουσης
Διεθνής δικαιοδοσία
Καταστρατήγηση νόμου
Αφάνεια
Εφαρμοστέα δίκαια στον τύπο της Δικαιοπραξίας. Ερωτήσεις πρακτικών θεμάτων

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Σημειώσεις Θεωρίας-Δείγμα)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ)
Άσκηση-Κατάχρηση-Προστασία δικαιώματος-Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία
Διακρίσεις-Νομική προσωπικότητα-Σύσταση-Έδρα-Διοίκηση-Ευθύνη νομικού προσώπου
Προυποθέσεις έγκυρης καταρτίσεως δικαιοπραξιών
Διακρίσεις κανόνων δικαίου
Αποδοχή-Αποποίηση κληρονομιάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Σημειώσεις Θεωρίας-Δείγμα)

Προϋπολογισμός Ισοζύγιο-Φάσεις-Θεώρημα ισοσκελισμένου προϋπολογισμού
Διαφορές εσωτερικού-εξωτερικού δανεισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Έκθεση - Περίληψη) (Σημειώσεις Θεωρίας-Δείγμα)

Βασικές οδηγίες για την Έκθεση
 

,

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γενικά για το διαγωνισμό

  http://www.hitwebcounter.com/htmltutorial.php

Ανακοίνωση 2017 Προκήρυξη 2017
Πρόγραμμα μαθημάτων Διάρκεια μαθημάτων-Κόστος
Εξεταζόμενα Μαθήματα Σημειώσεις Διαγωνισμού Υπουργείου Εξωτερικών
Αποτελέσματα 2012 Ελληνικών Γαλλικών Αγγλικών Διπλ. Ιστορίας  

Σχετικές πληροφορίες:
Π.Δ. 17/1999 "Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών" (ΦΕΚ Α΄10/1999)
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
● Ειδικά προσόντα διορισμού: άρθρο 15 παρ.6, άρθρο 66 και άρθρο 91 Οργανισμού Υπουργείου Εξωτερικών