ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΕΙΓΜΑ)

2018-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2018 (Ερωτήσεις-Τεστ-Διαγωνίσματα προσομοίωσης)
Ερωτήσεις Πολ. Επιλογής Γεν. Λογιστικής (18/1/2017)
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Διαγώνισμα Δημοσιονομικού Δικαίου  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Σημειώσεις Θεωρίας-Δείγμα)

Δείγμα διδασκαλίας στη Λογιστική video 1 Δείγμα διδασκαλίας στη Λογιστική video 2
Εισαγωγή στην έννοια της επιχείρησης Μεταβολές περιουσιακών στοιχείων
Συνεταιρισμοί-Ασκήσεις (Λογιστική Εταιριών) Συνεταιρισμοί Θεωρία (Λογιστική Εταιριών)
16 ΧΡΥΣΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Εισαγ. θεωρία Λογιστικής Κόστους (Λογιστική Κόστους)
Σκοποί και σημασία Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Λογιστική Κόστους)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Ερωτήσεις-Τεστ-Διαγωνίσματα προσομοίωσης)

1ο Διαγώνισμα Οικονομικής Θεωρίας 2ο Διαγώνισμα Οικονομικής Θεωρίας
3ο Διαγώνισμα Οικονομικής Θεωρίας 4ο Διαγώνισμα Οικονομικής Θεωρίας
5ο Διαγώνισμα Οικονομικής Θεωρίας 6ο Διαγώνισμα Οικονομικής Θεωρίας
7ο Διαγώνισμα Οικονομικής Θεωρίας 8ο Διαγώνισμα Οικονομικής Θεωρίας
9ο Διαγώνισμα Οικονομικής Θεωρίας 10ο Διαγώνισμα Οικονομικής Θεωρίας
1ο Διαγώνισμα (Mακροοικονομία) 2ο Διαγώνισμα (Mακροοικονομία)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  (Σημειώσεις Θεωρίας-Δείγμα)
Ελαστικότητα ζήτησης Γραμμές ''εισοδήματος-κατανάλωσης'' , ''τιμής-κατανάλωσης'' , ''καμπύλης engel''
Zήτηση-Προσφορά-Καταναλωτής  
Ερωτήσεις Πολ. Επιλογής Γεν. Λογιστικής (18/1/2017)  

  
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Δείγμα διδασκαλίας στο Ιδιωτικό Δίκαιο video 1 Δείγμα διδασκαλίας στο Ιδιωτικό Δίκαιο video 2
1o Διαγώνισμα (40 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών) 2o Διαγώνισμα (40 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών)
3o Διαγώνισμα (40 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών) Γενικό Διαγώνισμα Αστικού Δικαίου

 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1o Διαγώνισμα (40 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών) 2o Διαγώνισμα (40 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών)
Εμπορικές Πράξεις Γενικό Διαγώνισμα Εμπορικού Δικαίου
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1ο Διαγώνισμα (40 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών) 2ο Διαγώνισμα (40 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1ο Διαγώνισμα (40 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών)  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1ο Διαγώνισμα (40 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών)

2ο Διαγώνισμα (40 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Διαγώνισμα Δημοσιονομικού Δικαίου  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Οι υποψήφιοι που προετοιμάσθηκαν στα Φροντιστήρια μας από τον Απρίλιο του 2007 και εντεύθεν παρακαλούνται να στείλουν με e-mail τα στοιχεία τους (καθώς και το είδος του διαγωνισμού που τους ενδιαφέρει) ώστε να έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται test προσομοίωσης και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε επεξεργάσιμη μορφή.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΑΔΕ (ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ-ΤΕΛΩΝΙΑΚΩΝ) 2018 URL Counter

Προκήρυξη 2017

Πίνακας κατανομής θέσεων

Ποσοστά συμμετοχής υποψηφίων ΑΑΔΕ

Ύλη εξετάσεων 2018

Θέματα εξετάσεων 2018

Συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων ΑΑΔΕ 2018

Πρόγραμμα προετοιμασίας ΑΑΔΕ (Εφοριακών-Τελωνιακών)

Κόστος μαθημάτων ΑΑΔΕ

  Σημειώσεις Διαγωνισμού Υπουργείου Οικονομικών

 Πίνακας διοριστέων (2018)

Νέο!  Πρόγραμμα e-learning (Σύγχρονης & Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης)