ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΣΔΔΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Μετρητής επισκέψεων

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΕΙΓΜΑ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  (Σημειώσεις Θεωρίας-Δείγμα)
Ελαστικότητα ζήτησης Γραμμές ''εισοδήματος-κατανάλωσης'' , ''τιμής-κατανάλωσης'' , ''καμπύλης engel''
Zήτηση-Προσφορά-Καταναλωτής  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Ερωτήσεις-Τεστ-Διαγωνίσματα προσομοίωσης)

1ο Διαγώνισμα Οικονομικής Θεωρίας 2ο Διαγώνισμα Οικονομικής Θεωρίας
3ο Διαγώνισμα Οικονομικής Θεωρίας 4ο Διαγώνισμα Οικονομικής Θεωρίας
5ο Διαγώνισμα Οικονομικής Θεωρίας 6ο Διαγώνισμα Οικονομικής Θεωρίας
7ο Διαγώνισμα Οικονομικής Θεωρίας 8ο Διαγώνισμα Οικονομικής Θεωρίας
9ο Διαγώνισμα Οικονομικής Θεωρίας 10ο Διαγώνισμα Οικονομικής Θεωρίας
1ο Διαγώνισμα (Mακροοικονομία) 2ο Διαγώνισμα (Mακροοικονομία)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Σημειώσεις Θεωρίας-Δείγμα)

Δείγμα διδασκαλίας στη Λογιστική video 1 Δείγμα διδασκαλίας στη Λογιστική video 2
Εισαγωγή στην έννοια της επιχείρησης Μεταβολές περιουσιακών στοιχείων
Συνεταιρισμοί-Ασκήσεις (Λογιστική Εταιριών) Συνεταιρισμοί Θεωρία (Λογιστική Εταιριών)
16 ΧΡΥΣΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Εισαγ. θεωρία Λογιστικής Κόστους (Λογιστική Κόστους)
Σκοποί και σημασία Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Λογιστική Κόστους)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Ερωτήσεις-Τεστ-Διαγωνίσματα προσομοίωσης)

Γενικές ερωτήσεις  

  
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Δείγμα διδασκαλίας στο Ιδιωτικό Δίκαιο video 1 Δείγμα διδασκαλίας στο Ιδιωτικό Δίκαιο video 2
1o Διαγώνισμα (40 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών) 2o Διαγώνισμα (40 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών)
3o Διαγώνισμα (40 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών) Γενικό Διαγώνισμα Αστικού Δικαίου

 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1o Διαγώνισμα (40 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών) 2o Διαγώνισμα (40 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών)
Εμπορικές Πράξεις Γενικό Διαγώνισμα Εμπορικού Δικαίου
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1ο Διαγώνισμα (40 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών) 2ο Διαγώνισμα (40 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1ο Διαγώνισμα (40 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών)  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1ο Διαγώνισμα (40 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών)

2ο Διαγώνισμα (40 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Διαγώνισμα Δημοσιονομικού Δικαίου  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Οι υποψήφιοι που προετοιμάσθηκαν στα Φροντιστήρια μας από τον Απρίλιο του 2007 και εντεύθεν παρακαλούνται να στείλουν με e-mail τα στοιχεία τους (καθώς και το είδος του διαγωνισμού που τους ενδιαφέρει) ώστε να έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται test προσομοίωσης και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε επεξεργάσιμη μορφή.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Προκήρυξη 2008 Ποσοστά συμμετοχής υποψηφίων εξετάσεων ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ 2004
Ύλη εξετάσεων Υπ. Οικονομικών ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων
Πρόγραμμα συναντήσεων Υπ. Οικονομικών Θέματα εξετάσεων
Πρόγραμμα μαθημάτων-Κόστος   Σημειώσεις Διαγωνισμού Υπουργείου Οικονομικών