ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πρόγραμμα Μαθημάτων 2021 Θέματα Κατατακτηρίων Παιδαγωγικού Αθηνών 2019
Ύλη Κατατακτηρίων Παιδαγωγικού Αθηνών 2021-22

Θέματα Κατατακτηρίων Παιδαγωγικού Αθηνών 2017

Θέματα Κατατακτηρίων Παιδαγωγικού Αθηνών 2016

Θέματα Κατατακτηρίων Παιδαγωγικού Αθηνών 2014

Νέο!  Πρόγραμμα e-learning Κατατακτηρίων Παιδαγωγικού Αθηνών (Σύγχρονης & Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης)

 
Create your own banner at mybannermaker.com!
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 2021
ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ

Μαθηματικά Ι Τετάρτη 1/9/2021 18:00-21:00 106 850 €

(1050 €)

Νεοελληνική Γλώσσα Παρασκευή 3/9/2021 18:00-21:00
Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Καινοτομία: Δευτέρα 6/9/2021 18:00-21:00 
Επαναλήψεις 10 ημέρες πριν τις εξετάσεις 12 Δωρεάν

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ. Για δηλώσεις συμμετοχής στα δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα απαιτείται η δήλωση συμμετοχής τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης.

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Στη 2η συνάντηση:
α) Αν το ποσό δοθεί ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΕΦ ΑΠΑΞ θα υπάρχει μία έκπτωση 10%. 
β) Υπάρχει η δυνατότητα να πληρωθεί το ποσό σε 2 ισόποσες μηνιαίες.

Στην τιμή πακέτου συμπεριλαμβάνονται σημειώσεις από την προτεινόμενη βιβλιογραφία.

 Τα τμήματα που δημιουργούμε είναι αυστηρώς ολιγομελή μέχρι 10 άτομα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Αίτηση ενδιαφερομένου (χορηγείται ηλεκτρονικά  και από τη Γραμματεία)

2.Αντίγραφο Πτυχίου (επικυρωμένο) ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (επικυρωμένο).

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση των πτυχιούχων εξωτερικού συνυποβάλλεται  και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης  Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ