ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Θέματα Κατατακτηρίων Παιδαγωγικού Αθηνών 2017 Ύλη Κατατακτηρίων Παιδαγωγικού Αθηνών 2017-18
Θέματα Κατατακτηρίων Παιδαγωγικού Αθηνών 2016
Θέματα Κατατακτηρίων Παιδαγωγικού Αθηνών 2014 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Βόλου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρεθύμνου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πατρών  
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 2017
ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ

Μαθηματικά Ι Δευτέρα 30/4/2018 18:00-21:00 90 950 €
Νεοελληνική Γλώσσα Τετάρτη 2/5/2018 18:00-21:00
Θεωρίες Αγωγής Παρασκευή 4/5/2018 18:00-21:00 
Επαναλήψεις 10 ημέρες πριν τις εξετάσεις 12 Δωρεάν
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ. Για δηλώσεις συμμετοχής στα δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα απαιτείται η δήλωση συμμετοχής τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Στη 2η συνάντηση: α) Αν το ποσό δοθεί ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΕΦ ΑΠΑΞ θα υπάρχει μία έκπτωση 10%. β) Υπάρχει η δυνατότητα να πληρωθεί το ποσό σε 2 ισόποσες μηνιαίες.
Στην τιμή πακέτου συμπεριλαμβάνονται σημειώσεις από την προτεινόμενη βιβλιογραφία.
 Τα τμήματα που δημιουργούμε είναι αυστηρώς ολιγομελή μέχρι 10 άτομα.
ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
1. Θεωρίες Αγωγής
Ενδεικτική βιβλιογραφία

Βρεττός, Ιωάννης (2005). Θεωρίες της Αγωγής. Τόμ. B Αθήνα, Γρηγόρης, σελ. 19-67, σελ. 156-211, 261-283

Γαλανάκη, Ε. (2011). Θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας: Γνωστική –κοινωνική –συναισθηματική ανάπτυξη.Αθήνα: Διάδραση, σελ. 41-110.

Μαλαφάντης, K. (2011). Το παραμύθι στην εκπαίδευση, Αθήνα, Διάδραση, σελ. 117-169, 233-307.

Μπαμπάλης, Θ. (2011). Η Ζωή στη Σχολική Τάξη. Αθήνα, Διάδραση, κεφάλαιο 1 σελ. 29-58

Μυλωνάκου-Κεκέ, Η. (2009). Συνεργασία Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητες: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές Εφαρμογές. Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση σελ. 17-53, 238-264.

 
2 Μαθηματικά Ι
Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. ΕξαρχάκοςΓ. Θ.: «Εισαγωγή στα Μαθηματικά», Τεύχος Α ́ Άλγεβρα

2. Γ.Δημάκος –Κ.Μπρουχούτας «Μεθοδολογία λύσης αριθμητικών προβλημάτων»

3. Ρασσιάς Μ.Ι «Θεωρία Αριθμών»

4. Σχολικά βιβλία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

 

3. Νεοελληνική Γλώσσα.
Ενδεικτική βιβλιογραφία

1.Θαν. Νάκας,Γλωσσοφιλολογικά [εκδόσεις Πατάκη], σελίδες / τόμ. Ά: 28-35, 44-50, 125, 136-174, 289-290, 302-308, 316-322 –τόμ. Β ́: 20-23, 27-31, 96-106, 114-124, 125-176 –τόμ. Γ ́: 219-261 –τόμ. Δ ́: 18-20, 23-34, 35-38, 47-60, 133-140, 234-239, 514-521, 554-573 [μαζί και οι σημειώσεις όλων των κεφαλαίων που συμπεριλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη].

2. Θαν. Νάκας,Σχήματα Λεξικής και Φραστικής Επανάληψης, α ́[εκδόσεις Πατάκη], κεφάλαια: σσ. 19-52, 75-82.

3. Θανάσης Νάκας & Ζωή Γαβριηλίδου,Δημοσιογραφία και Νεολογία(Τίτλοι-ευρήματα για θέματα-εκπλήξεις) [εκδόσεις Πατάκη],

[ολόκληρο το Α ́ Μέρος ].

4. Γεωργία Κατσούδα, Θανάσης Νάκας,Όψεις της Νεολογίας: Σύμφυρση και Επανετυμολόγηση (Ολικοί και Μερικοί λεξικοί συμφυρμοί στη δημοσιογραφία, τη διαφήμιση,τα ιστολόγια και τη λογοτεχνία για παιδιά)[εκδόσεις Πατάκη], σσ. 24-181.

5. Μ.Ζ. Κοπιδάκης, Γ.Α. Χριστοδούλου, Θαν. Νάκας και Ν.Α.Ε. Καλοσπύρος,Ρητορικός Παπαδιαμάντης[εκδ. Πατάκη], σσ. 17-26, 106-111, 216-242

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Αίτηση ενδιαφερομένου (χορηγείται ηλεκτρονικά  και από τη Γραμματεία)

2.Αντίγραφο Πτυχίου (επικυρωμένο) ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (επικυρωμένο).

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση των πτυχιούχων εξωτερικού συνυποβάλλεται  και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης  Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ