ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2010)

 Α' ΣΤΑΔΙΟ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ Εισηγητής

Γενική Διδακτική

Δευτέρα + Τετάρτη 14 Σεπτ 2009 18:00 - 22:00 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Σάββατο + Κυριακή 26 Σεπτ 2009 11.30 - 15:30 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Τρίτη + Πέμπτη 6 Οκτ 2009 10:00 - 14:00 Κοντογιαννίδου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2010)

 Α' ΣΤΑΔΙΟ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ Εισηγητής

Γενική Διδακτική

Δευτέρα + Τετάρτη 14 Σεπτ 2009 18:00 - 22:00 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Σάββατο + Κυριακή 26 Σεπτ 2009 11.30 - 15:30 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Τρίτη + Πέμπτη 6 Οκτ 2009 10:00 - 14:00 Κοντογιαννίδου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2010)

 Α' ΣΤΑΔΙΟ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ Εισηγητής

Γενική Διδακτική

Δευτέρα + Τετάρτη 14 Σεπτ 2009 18:00 - 22:00 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Σάββατο + Κυριακή 26 Σεπτ 2009 11.30 - 15:30 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Τρίτη + Πέμπτη 6 Οκτ 2009 10:00 - 14:00 Κοντογιαννίδου
Create your own banner at mybannermaker.com!
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ
 • Γενικές Πληροφορίες

  Οι εξετάσεις κατάταξης στο Α' εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Π.Ε.Δ.Δ., πτυχιούχων άλλων Σχολών, διεξάγονται συνήθως το πρώτο ή το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην διαδικασία είναι συνήθως το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

  Προηγείται η δημοσίευση σχετικών ανακοινώσεων και λεπτομερειών για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τη διεξαγωγή των εξετάσεων στον Πίνακα Γενικών Ανακοινώσεων του Τμήματος.

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση (φόρμα αίτησης)
  • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (σε περίπτωση πτυχίου εξωτερικού απαιτείται η βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

  Αριθμός εισαγομένων:

  Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4218/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 268 ), η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 260) τροποποιείται ως εξής: «Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι…».

  Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδ. έτους 2018-19

  Με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, της 27ης Μαρτίου 2018, για τις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, ορίζονται:

  Επιτροπή Κατατάξεων

  • Ο Πρόεδρος του Τμήματος - Πρόεδρος της Επιτροπής
  • Μ. Παντελίδου-Μαλούτα - Καθηγήτρια
  • Ν. Κουτσιαράς - Επίκουρος Καθηγητής
  • Μ. Σπουρδαλάκης - Καθηγητής
  • Κ. Σπανού - Καθηγήτρια
  • Κ. Δοξιάδης - Καθηγητής
  • Ι. Τασόπουλος - Καθηγητής
   

  Βαθμολογητές, Αναβαθμολογητές και Επιτηρητές 

   Μάθημα   Βαθμολογητές   Αναβαθμολογητής   Επιτηρητές 
   Συνταγματικό Δίκαιο και Θεσμοί   Ι. Τασόπουλος - Ν. Κ. Χλέπας   Γ. Σωτηρέλης   Ε. Βολουδάκη - Γ. Παπαδοπούλου 
   Γενική Κοινωνιολογία   Α. Κύρτσης - Π. Παναγιωτόπουλος   Κ. Δοξιάδης   Θ. Θεοδοσοπούλου - Τ. Κουγγουλέρης 
   Πολιτική Επιστήμη   Γ. Μολύβας - Ι. Τσίρμπας   Μ. Σπουρδαλάκης   Α. Γιαννακάκου - Ν. Ναούμ 
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Πρόγραμμα μαθημάτων

Ύλη Πολιτικών Επιστημών Νομικής Αθήνας 2019

Δείγμα Σημειώσεων    

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Νομική Σχολή Αθηνών

Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης

Νομική Σχολή Κομοτηνής

Πολιτικό Τμήμα της Νομικής Αθηνών

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ