ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2010)

 Α' ΣΤΑΔΙΟ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ Εισηγητής

Γενική Διδακτική

Δευτέρα + Τετάρτη 14 Σεπτ 2009 18:00 - 22:00 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Σάββατο + Κυριακή 26 Σεπτ 2009 11.30 - 15:30 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Τρίτη + Πέμπτη 6 Οκτ 2009 10:00 - 14:00 Κοντογιαννίδου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2010)

 Α' ΣΤΑΔΙΟ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ Εισηγητής

Γενική Διδακτική

Δευτέρα + Τετάρτη 14 Σεπτ 2009 18:00 - 22:00 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Σάββατο + Κυριακή 26 Σεπτ 2009 11.30 - 15:30 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Τρίτη + Πέμπτη 6 Οκτ 2009 10:00 - 14:00 Κοντογιαννίδου
Create your own banner at mybannermaker.com!
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φαρμακευτικής
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020 - 2021

               Σας πληροφορούμε τα παρακάτω:

          Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ ή ισότιμων Σχολών προς αυτά, της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων: α) πτυχίων από Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και β) πτυχίων Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών, Εκκλησιαστικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσ/νίκης, Κρατικής Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων Θες/νίκης, Σχολές Αδελφών Νοσοκόμων  και Σχολών Οικιακής Οικονομίας Ν. 1865/1999 κλπ ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε Τμήμα ΑΕΙ, ΑΤΕΙ.

          Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι των Κατατακτηρίων Εξετάσεων του ακαδ. έτους 2020-2021 είναι:

 • Γενική Φυσική
 • Οργανική Χημεία
 • Βιολογία

          Οι πτυχιούχοι των ΑΕΙ και των ΑΤΕΙ κατατάσσονται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών και οι πτυχιούχοι των άλλων κατηγοριών  κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών.

           Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και θα  υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και ώρα 11.00 έως 14.00, στη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστημιούπολη - Ζωγράφου.

          Οι πτυχιούχοι από ΑΕΙ εξωτερικού οφείλουν να προσκομίσουν και την αντίστοιχη ισοτιμία του ΔΟΑΤΑΠ.

         Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το μήνα Δεκέμβριο 2020  (θα ανακοινωθεί το σχετικό πρόγραμμα).

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής - ποσοστά κατάταξης

Τα ποσοστά κατάταξης των πτυχιούχων ΑΕΙ και πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών είναι ποσοστό 2% επί του αριθμού των εισακτέων, των πτυχιούχων ΤΕΙ σε ποσοστό 5% του αριθμού των εισακτέων και των Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς Κύκλου Σπουδών σε ξεχωριστό ποσοστό 2% επί του αριθμού των εισακτέων σε αντίστοιχο ή συναφές Τμήμα του Πανεπιστημίου.Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο αριθμός εισακτέων των υποψηφίων ΤΕΙ, ο αριθμός καλύπτεται από υποψήφιους ΑΕΙ, βάσει νόμου.

Κριτήριο εισαγωγής του υποψηφίου είναι να γράψει πάνω από τη
βάση και στα 3 εξεταζόμενα μαθήματα.

Από τις Ανώτερες Σχολές Υπερδιετούς Κύκλου Σπουδών γίνονται δεκτοί μόνο οι πτυχιούχοι των:
 

 • Κρατικής Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων Θεσσαλονίκης

 • Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων Θεραπευτηρίου «Ευαγγελισμός»

 • Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία»

 • Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»

 • Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων «Η Παπαμακάριστος»

 • Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών

 • Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων «Η ΟΛΥΜΠΙΑΣ» του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Εκκλησίας της Ελλάδος
   

Οι πτυχιούχοι των ΑΕΙ και ΤΕΙ κατατάσσονται στο Γ΄ Εξάμηνο σπουδών, οι πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών και Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς Κύκλου Σπουδών κατατάσσονται στο Α΄ Εξάμηνο σπουδών.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κάθε χρόνο, το Δεκέμβριο.

H εξεταστέα ύλη είναι αυτή του μαθήματος που διδάσκεται στο αντίστοιχο εξάμηνο της Σχολής.

Η κατάθεση δικαιολογητικών γίνεται 1-15 Νοεμβρίου στις γραμματείες των Σχολών.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Πρόγραμμα μαθημάτων

ΥΛΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 2019-2020

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ