ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2010)

 Α' ΣΤΑΔΙΟ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ Εισηγητής

Γενική Διδακτική

Δευτέρα + Τετάρτη 14 Σεπτ 2009 18:00 - 22:00 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Σάββατο + Κυριακή 26 Σεπτ 2009 11.30 - 15:30 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Τρίτη + Πέμπτη 6 Οκτ 2009 10:00 - 14:00 Κοντογιαννίδου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2010)

 Α' ΣΤΑΔΙΟ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ Εισηγητής

Γενική Διδακτική

Δευτέρα + Τετάρτη 14 Σεπτ 2009 18:00 - 22:00 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Σάββατο + Κυριακή 26 Σεπτ 2009 11.30 - 15:30 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Τρίτη + Πέμπτη 6 Οκτ 2009 10:00 - 14:00 Κοντογιαννίδου

Μετρητής επισκέψεων

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φαρμακευτικής
Create your own banner at mybannermaker.com!
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Δικαίωμα συμμετοχής - ποσοστά κατάταξης

Τα ποσοστά κατάταξης των πτυχιούχων ΑΕΙ και πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών είναι ποσοστό 2% επί του αριθμού των εισακτέων, των πτυχιούχων ΤΕΙ σε ποσοστό 5% του αριθμού των εισακτέων και των Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς Κύκλου Σπουδών σε ξεχωριστό ποσοστό 2% επί του αριθμού των εισακτέων σε αντίστοιχο ή συναφές Τμήμα του Πανεπιστημίου.Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο αριθμός εισακτέων των υποψηφίων ΤΕΙ, ο αριθμός καλύπτεται από υποψήφιους ΑΕΙ, βάσει νόμου.

Κριτήριο εισαγωγής του υποψηφίου είναι να γράψει πάνω από τη
βάση και στα 3 εξεταζόμενα μαθήματα.

Από τις Ανώτερες Σχολές Υπερδιετούς Κύκλου Σπουδών γίνονται δεκτοί μόνο οι πτυχιούχοι των:
 

  • Κρατικής Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων Θεσσαλονίκης

  • Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων Θεραπευτηρίου «Ευαγγελισμός»

  • Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία»

  • Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»

  • Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων «Η Παπαμακάριστος»

  • Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών

  • Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων «Η ΟΛΥΜΠΙΑΣ» του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Εκκλησίας της Ελλάδος
     

Οι πτυχιούχοι των ΑΕΙ και ΤΕΙ κατατάσσονται στο Γ΄ Εξάμηνο σπουδών, οι πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών και Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς Κύκλου Σπουδών κατατάσσονται στο Α΄ Εξάμηνο σπουδών.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κάθε χρόνο, το Δεκέμβριο.

H εξεταστέα ύλη είναι αυτή του μαθήματος που διδάσκεται στο αντίστοιχο εξάμηνο της Σχολής.

Η κατάθεση δικαιολογητικών γίνεται 1-15 Νοεμβρίου στις γραμματείες των Σχολών.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΕΣΔΔΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
 
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Πρόγραμμα μαθημάτων Ύλη Φαρμακευτικής Αθηνών