ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ
Πρόγραμμα μαθημάτων Φ.Π.Ψ. Ύλη Τμήματος Φ.Π.Ψ.
 ► Δείγμα Σημειώσεων    
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ

Σύμφωνα με  ειλημμένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος της Φιλοσοφικής, η ύλη για τις κατατακτήριες εξετάσεις του έτους 2012-2013 αναμένεται να βγει μετά τις επαναληπτικές εκλογές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του φροντιστηρίου μας η ύλη αναμένεται να αλλάξει γι αυτό τα μαθήματα θα ξεκινήσουν με την επίσημη ανακοίνωση της ύλης από την σχολή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθούν επιτυχόντες/ούσες οι υποψήφιοι/ες είναι να έχουν βαθμολογηθεί με τη βάση (10/20) στο κάθε ένα από τα προαναφερθέντα τρία μαθήματα. Η τελική βαθμολογία του/της κάθε επιτυχόντος/ούσης προκύπτει αθροιστικά από την επίδοσή τους στα τρία μαθήματα που εξετάστηκαν, ενώ στο Τμήμα εισάγονται τα άτομα με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία στην τελική κατάταξη και μέχρι πληρώσεως των θέσεων που προβλέπονται από το νόμο (2 τοις εκατό από πτυχιούχους ΑΕΙ και 5 τοις εκατό από πτυχιούχους ΤΕΙ).  Σε περίπτωση ισοβαθμίας η επιλογή θα γίνεται με βάση το βαθμό του πρώτου πτυχίου των υποψηφίων που ισοβάθμησαν. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 3467/2006, τυχόν κενές θέσεις από πτυχιούχους ΤΕΙ πληρώνονται από επιτυχόντες/ούσες πτυχιούχους Πανεπιστημίου.

Χρόνος διενέργειας εξετάσεων.

Υποβολή αιτήσεων από 1 έως 15 Νοεμβρίου (Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή 11:00 έως 14:00)

Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου.

Δικαιολογητικά

α) Αίτηση Προγράμματος Ψυχολογίας

α) Αίτηση Φ.Π.Ψ.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Πτυχιούχοι εξωτερικού συνυποβάλλουν και βεβαίωση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Create your own banner at mybannermaker.com!

Μετρητής επισκέψεων

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ

Τμήμα ΦΠΨ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ