Μετρητής επισκέψεων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
Tα σεμινάρια για εκπαιδευτικούς θα ξεκινήσουν μέσα στο Σεπτέμβριο και θα έχουν ενημερωτικό – επιμορφωτικό χαρακτήρα. Οι λεπτομέρειες του προγράμματος θα ανακοινωθούν έγκαιρα.
 

Θα αναπτυχθούν όλα εκείνα τα θέματα τα οποία επηρεάζουν την εν πολλοίς σήμερα διαταραγμένη αμφίδρομη σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή τόσο στην εξατομικευμένη διδασκαλία (ιδιαίτερα μαθήματα), όσο και σε επίπεδο τάξης (σχολείο-φροντιστήριο), δηλαδή:


Σχολική αποτυχία και κοινωνικός αποκλεισμός
Τι είναι η σχολική αποτυχία και ο κοινωνικός αποκλεισμός – Αιτίες που οδηγούν στη σχολική αποτυχία και τον αποκλεισμό του μαθητή από την εκπαιδευτική διαδικασία – Πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου μέσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Μαθησιακές δυσκολίες
Τύποι μαθησιακών δυσκολιών – Ενδείξεις, Συμπτώματα – Διάγνωση – Αίτια – Αντιμετώπιση

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)
Ορισμός ΔΕΠ-Υ –  Ενδείξεις, Συμπτώματα – Διάγνωση – Αίτια – Πώς επηρεάζει την κοινωνική και σχολική ζωή – Αντιμετώπιση – Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

Βία & επιθετικότητα στο σχολείο
Μορφές επιθετικότητας στη σχολική κοινότητα – Αίτια της επιθετικότητας και παράγοντες υψηλού κινδύνου – Συνέπειες της σχολικής βίας – Η έκταση της σχολικής επιθετικότητας στα Ελληνικά σχολεία – Στρατηγικές αντιμετώπισης

Διαχείριση των συγκρούσεων στη σχολική τάξη
Ορισμός της σύγκρουσης – Τύποι ενδο-οργανωτικών συγκρούσεων – Αίτια των συγκρούσεων – Οι επιπτώσεις – Αντιμετώπιση των συγκρούσεων

Παιδαγωγική σχέση εκπαιδευτικού – μαθητή και παράγοντες που την επηρεάζουν
Ο ρόλος και οι λειτουργίες του σχολείου – Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και ο ρόλος του μαθητή – Διαφοροποίηση των μαθησιακών στόχων, του μαθησιακού περιβάλλοντος, των μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης
Μαθησιακές δυσκολίες-Διαχείριση σχολικής τάξης
Γενικές πληροφορίες Πρόγραμμα μαθημάτων
Δείγμα Σημειώσεων     Διάρκεια Μαθημάτων
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ