ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΣΔΔΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Μετρητής επισκέψεων

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Προκήρυξη 2008 Ποσοστά συμμετοχής υποψηφίων εξετάσεων ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ 2004
Ύλη εξετάσεων Υπ. Οικονομικών ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων
Πρόγραμμα συναντήσεων Υπ. Οικονομικών Θέματα εξετάσεων
Πρόγραμμα μαθημάτων-Κόστος   Σημειώσεις Διαγωνισμού Υπουργείου Οικονομικών

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ

Δημόσιο Δίκαιο

20 ώρες

180  €

Ιδιωτικό Δίκαιο

40 ώρες

350  €

Οικονομική

40 ώρες

350  €

Λεκτικές Δεξιότητες

32 ώρες

280  €

Λογιστική

60 ώρες

480  €

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

40 ώρες ΔΩΡΕΑΝ

ΣΥΝΟΛΟ

232 ώρες

1500 €

Ολιγομελή τμήματα (5-15 άτομα).
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 3.000 σελίδες σημειώσεων και χιλιάδων ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.
Αν κριθεί σκόπιμο μπορεί να αυξηθούν οι ώρες σε κάποια μαθήματα χωρίς επιπλέον επιβάρυνση των υποψηφίων.
Η διδασκαλία γίνεται αποκλειστικά από έμπειρους καθηγητές στο Γνωστικό Αντικείμενο που διδάσκουν.
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Στη 2η συνάντηση κάθε μαθήματος καταβάλλονται το 1/3 των διδάκτρων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων η δόση και όταν συμπληρωθούν οι μισές ώρες του κάθε μαθήματος καταβάλλεται το υπόλοιπο ποσό.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ

   Λεκτικές Δεξιότητες

36 ώρες

320  €

   Πολιτικοί Θεσμοί & Οργάνωση του Κράτους

38 ώρες

350  €

   Μαθηματικές Γνώσεις & Δεξιότητες

46 ώρες

380  €

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

40 ώρες ΔΩΡΕΑΝ

ΣΥΝΟΛΟ

232 ώρες

1500 €

Ολιγομελή τμήματα (5-15 άτομα).
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 2.000 σελίδες σημειώσεων και χιλιάδων ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.
Αν κριθεί σκόπιμο μπορεί να αυξηθούν οι ώρες σε κάποια μαθήματα χωρίς επιπλέον επιβάρυνση των υποψηφίων.
Η διδασκαλία γίνεται αποκλειστικά από έμπειρους καθηγητές στο Γνωστικό Αντικείμενο που διδάσκουν.
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Στη 2η συνάντηση κάθε μαθήματος καταβάλλονται το 1/3 των διδάκτρων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων η δόση και όταν συμπληρωθούν οι μισές ώρες του κάθε μαθήματος καταβάλλεται το υπόλοιπο ποσό.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ

Δημόσιο Δίκαιο

24 ώρες

200  €

Ιδιωτικό Δίκαιο

44 ώρες

400  €

Οικονομική

48 ώρες

380  €

Λογιστική

64 ώρες

550 €

   Λεκτικές Δεξιότητες

36 ώρες

300  €

Δημόσια Οικονομική   & Δημοσ/κό Δίκαιο

44 ώρες

400 €

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

40 ώρες ΔΩΡΕΑΝ

ΣΥΝΟΛΟ

300 ώρες

2000 €

Ολιγομελή τμήματα (5-15 άτομα).
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 5.000 σελίδες σημειώσεων και χιλιάδων ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.
Αν κριθεί σκόπιμο μπορεί να αυξηθούν οι ώρες σε κάποια μαθήματα χωρίς επιπλέον επιβάρυνση των υποψηφίων.
Η διδασκαλία γίνεται αποκλειστικά από έμπειρους καθηγητές στο Γνωστικό Αντικείμενο που διδάσκουν.
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Στη 2η συνάντηση κάθε μαθήματος καταβάλλονται το 1/3 των διδάκτρων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων η δόση και όταν συμπληρωθούν οι μισές ώρες του κάθε μαθήματος καταβάλλεται το υπόλοιπο ποσό.