ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (Διάρκειας 2 εβδομάδων, κόστους 240 ευρώ)

ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΑΡΙΟ
Φορολογία Εταιρειών Σάββατο   9:30 - 15:30
Κυριακή   11:30 - 15:30
Εργατικό Δίκαιο-Μισθοδοσία-Ασφαλιστικά Σάββατο   9:30 - 15:30
Κυριακή   11:30 - 15:30
ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΚΟΣΤΟΣ 20 ώρες 240 ευρώ

Ολιγομελή τμήματα (5-10 άτομα).
Η διδασκαλία του σεμιναρίου θα γίνει από τον κ. Σοφοκλή Κωτούλα.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Σε περίπτωση έγκαιρης εγγραφής-εξόφλησης (έως και στις 1 Μαρτίου), υπάρχει έκπτωση 15%.

 Τελευταία προθεσμία για δηλώσεις συμμετοχής τέσσερις (4) ημέρες πριν (Τρίτη 8 Μαρτίου).

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
 Α. Σάββατο και Κυριακή 12 & 13 Μαρτίου
ü      ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
·          ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΑΡΧΩΝ Φ.Π.Α
·          ΑΣΚΗΣΕΙΣ Φ.Π.Α. Β’ , Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

·          ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ Φ.Π.Α

·          ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Φ.Μ.Υ

·          ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Φ.Μ.Υ., ΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

·          ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

·          ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Φ.Μ.Υ

·          ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

·          ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

·          ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕ-ΣΜΑΤΩΝ

·         ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

·         ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

 

 Β. Σάββατο και Κυριακή 19 & 20 Μαρτίου

ü      ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

·   ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

-          ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

-          ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

-          ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

-          ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

-          ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

-          ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

-          ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ

-          ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

-          ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ

Πρόγραμμα λογιστικών-φοροτεχνικών γραφείων με βιβλία Α' & Β' κατηγορίας-Δηλώσεις Δ.Ο.Υ

Δευτέρα   18:00 - 21:00
Τετάρτη 18:00 - 21:00
Παρασκευή 18:00 - 21:00
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Πληροφορίες Πρόγραμμα μαθημάτων - Κόστος
►  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ  
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ