Μετρητής επισκέψεων

 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΣΔΔΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Προκήρυξη 2008 Ποσοστά συμμετοχής υποψηφίων εξετάσεων ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ 2004
Ύλη εξετάσεων Υπ. Οικονομικών ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων
Πρόγραμμα συναντήσεων Υπ. Οικονομικών Θέματα εξετάσεων
Πρόγραμμα μαθημάτων-Κόστος   Σημειώσεις Διαγωνισμού Υπουργείου Οικονομικών

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

ΟΜΑΔΑ   Α' -ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
1.1 Κατανόηση κειμένου  1
1.2 Συνοπτική απόδοση κειμένου 2
1.3 Δημόσιο Δίκαιο   2
1.4 Ιδιωτικό Δίκαιο   2
1.5 Οικονομικά        1
1.7 Δημόσια Οικονομική & Δημοσιονομικό Δίκαιο 1

ΟΜΑΔΑ   Β' - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
1.1 Κατανόηση κειμένου  1
1.2 Συνοπτική απόδοση κειμένου 2
1.3 Δημόσιο Δίκαιο   1
1.4 Ιδιωτικό Δίκαιο   1
1.5 Οικονομικά         1
1.6 Λογιστική           2
1.7Δημόσια Οικονομική & Δημοσιονομικό Δίκαιο   1

ΟΜΑΔΑ   Γ' -  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
1.1 Κατανόηση κειμένου  1
1.2 Συνοπτική απόδοση κειμένου  2
1.3 Δημόσιο Δίκαιο    3
1.4 Ιδιωτικό Δίκαιο     2
1.7 Δημόσια Οικονομική & Δημοσιονομικό Δίκαιο  1

ΟΜΑΔΑ   Δ' -  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
1.1 Κατανόηση κειμένου  1
1.2 Συνοπτική απόδοση κειμένου   2
1.3 Δημόσιο Δίκαιο    1
1.4 Ιδιωτικό Δίκαιο     1
1.5 Οικονομικά           2
1.7Δημόσια Οικονομική & Δημοσιονομικό Δίκαιο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

ΟΜΑΔΑ Ε' - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
2.1 Κατανόηση κειμένου 1
2.2 Συνοπτική απόδοση κειμένου 2
2.3 Δημόσιο Δίκαιο 2
2.4 Ιδιωτικό Δίκαιο 1
2.5 Οικονομικά 1
2.6 Λογιστική 2

ΟΜΑΔΑ ΣΤ' - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
2.1 Κατανόηση κειμένου 1
2.2 Συνοπτική απόδοση κειμένου 2
2.3 Δημόσιο Δίκαιο 1
2.4 Ιδιωτικό Δίκαιο 1
2.5 Οικονομικά 2
2.6 Λογιστική 2
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
 

ΟΜΑΛΑ Ζ' - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
3.1 Νεοελληνική Γλώσσα 1
3.2 Συνοπτική απόδοση κειμένου 1
3.3 Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση του Κράτους 1
3.4 Μαθηματικές γνώσεις και Δεξιότητες 2

ΟΜΑΔΑ Η' - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
3.1 Νεοελληνική Γλώσσα 1
3.2 Συνοπτική απόδοση κειμένου 1
3.3 Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση του Κράτους 1
3.5 Δακτυλογράφηση κειμένου (πρακτική δοκιμασία *)

ΟΜΑΔΑ Θ' - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
3.1 Νεοελληνική Γλώσσα 1
3.2 Συνοπτική απόδοση κειμένου 1
3.3 Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση του Κράτους 1
3.6 Δακτυλογράφηση ξενόγλωσσου κειμένου (πρακτική δοκιμασία *)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
(*) Στο μάθημα αυτό θα εξετασθούν μόνο οι υποψήφιοι οι οποίοι, με βάση τη συνολική βαθμολογία στα υπόλοιπα μαθήματα της ομάδας, υπολογιζόμενων και των προσαυξήσεων, περιλαμβάνονται στον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων.
Το μάθημα βαθμολογείται ως «επιτυχώς» ή «ανεπιτυχώς». Όσοι βαθμολογηθούν ως «ανεπιτυχώς» αποκλείονται και καλούνται σε εξέταση οι επόμενοι με βάση τη σειρά τους στον πίνακα κατάταξης συνολικής βαθμολογίας έως ότου να καλυφθεί ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων.

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ