ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 2022
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 2021
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΤΡΑΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 2020
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Υ.Π. 2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2018
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Κεντρική Σελίδα)

Γενικές πληροφορίες ΕΣΔΔΑ     IP Address

Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία του διαγωνισμού.

Πρόγραμμα προετοιμασίας ΕΣΔΔΑ                   

Προκηρύξεις - Αποτελέσματα - Στατιστικά

Εκφωνήσεις - Απαντήσεις Θεμάτων
Αποκλειστικά και μόνο από το Φροντιστήριό μας

Ύλη εξετάσεων

Γενικές Γνώσεις (Εκφωνήσεις-Απαντήσεις)
Οικονομία 2021 (Εκφωνήσεις-Απαντήσεις) Κράτος 2021 (Εκφωνήσεις-Απαντήσεις)

Ενδεικτικές Σημειώσεις  

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Προκήρυξη 2021

Προκήρυξη 2020

Προκήρυξη 2018

Αποτελέσματα ΕΣΔΔΑ 2020 (27ου)

Φθίνουσα σειρά

Αποτελέσματα ΕΣΔΔΑ 2018 (26ου)

Φθίνουσα σειρά

Αλφαβητική σειρά

Αλφαβητική σειρά

 

 

Αποτελέσματα ΕΣΔΔΑ 2016 (25ου) Φθίνουσα σειρά

Νέο!  Πρόγραμμα e-learning (Σύγχρονης & Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης)

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στις 07/05/2015 ο διαγωνισμός θα αποτελείται από 2 στάδια.

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τις ενότητες

α) "Η Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους" (γραπτή εξέταση σε μορφή δοκιμίου, σε 2 ώρες) και θα συμμετέχει κατά 25% στη τελική βαθμολογία.

β) "Μικροοικονομική", "Μακροοικονομική" και "Η Δημόσια οικονομική" (γραπτή εξέταση σε μορφή δοκιμίου, σε 2 ώρες) και θα συμμετέχει κατά 25% στη τελική βαθμολογία.

γ) "Γενικές Γνώσεις και Δεξιότητες" (γραπτή εξέταση σε μορφή πολλαπλής επιλογής, σε 3 ώρες) και θα συμμετέχει κατά 30% στη τελική βαθμολογία

Στο δεύτερο στάδιο οι υποψήφιοι θα εξετάζονται στην ενότητα "Φάκελος Επίκαιρων θεμάτων" και γραπτά και προφορικά.

Η εξέταση της ξένης γλώσσας καταργείται και αντικαθίσταται από το πιστοποιητικό άριστης γνώσης ξένης γλώσσας (αγγλικών ή γαλλικών ή γερμανικών ή ιταλικών ή ισπανικών.)

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) δημιουργεί στελέχη για την κεντρική και αποκεντρωμένη διοίκηση α΄και β΄βαθμού. Η εκπαίδευση που παρέχει η Σχολή χαρακτηρίζεται ως προεισαγωγική και είναι διαφορετικής φύσης και περιεχομένου από την εκπαίδευση που παρέχεται από τα Ιδρύματα Ανώτατης και Ανώτερης παιδείας. Στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. λειτουργούν τμήματα εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης.

Ποιος έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α;

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ιδιώτες και υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό της Σχολής οι φοιτούντες στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

 • Οι ιδιώτες πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισοτίμου πτυχίου της αλλοδαπής (η ισοτιμία αποδεικνύεται από βεβαίωση του αρμόδιου για αναγνώριση οργάνου, ΔΙΚΑΤΣΑ, κ.λπ.), να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για διορισμό υπαλλήλων, με βάση τον Υπαλληλικό Κώδικα και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Βορειοηπειρώτες, οι ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι εκ Κωνσταντινουπόλεως και εκ των νήσων Ίμβρου και Τενέδου και οι Κύπριοι ομογενείς, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του Ν.Δ. 3832/58 (ΦΕΚ 128/Α/58).

 • Οι υπάλληλοι των δημόσιων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισοτίμου πτυχίου της αλλοδαπής.

 • Το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, υπάλληλοι των δημόσιων επιχειρήσεων (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, Τραπεζών κ.λπ.), δικαστές, αστυνομικοί και στρατιωτικοί, έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μόνο ως ιδιώτες.

Πότε και ποιός διενεργεί το διαγωνισμό για την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και πότε δημοσιεύεται η προκήρυξή του;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού για την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ο διαγωνισμός, συνήθως, διενεργείται μία φορά κατ' έτος σε ημερομηνίες που καθορίζονται με την προκήρυξη. Κατά τα τελευταία χρόνια διενεργείται συνήθως γύρω στον Ιούλιο.
Αρμόδια για την διεξαγωγή του διαγωνισμού είναι η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ).
Η προκήρυξη ανακοινώνεται δύο (2) μήνες πριν την έναρξη του διαγωνισμού στον ημερήσιο τύπο και στα ΜΜΕ.

Πώς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν την προκήρυξη και το έντυπο αίτησης για το διαγωνισμό και που θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την προκήρυξη και το έντυπο της αίτησης συμμετοχής από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Πειραιώς και Θράκης 2 Τ.Κ. 177-78, Ταύρος, ή να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., www.ekdda.gr.

Η έντυπη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορεί να υποβληθεί ή να ταχυδρομηθεί επί αποδείξει στη Γραμματεία της Σχολής, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από την προκήρυξη. Εντός είκοσι (20) ημερών από την ανακοίνωση της προκήρυξης.

Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά η ξένη ή ξένες γλώσσες και τα μαθήματα του προκαταρκτικού σταδίου στα οποία επιθυμεί να διαγωνισθεί ο υποψήφιος και δεν επιτρέπεται η αλλαγή αυτών μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Υπάρχουν κάποια επιπλέον δικαιολογητικά που οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτηση τους;

Με την αίτηση συνυποβάλλονται απαραίτητα:

Από τους ιδιώτες:

 • Ο τίτλος σπουδών. (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)

 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

 • Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α'.

 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η μη ύπαρξη κωλύματος για διορισμό σε δημόσια θέση. (ιθαγένεια ελληνική ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή, υγεία, να μην υπάρχει καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).

Από τους δημοσίους υπαλλήλους και λοιπούς υπαλλήλους:

 • Ο τίτλος σπουδών. (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)

 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

 • Βεβαίωση της υπηρεσία τους που να αναφέρεται η ιδιότητα και ο χρόνος προϋπηρεσίας.

Υπάρχουν κάποια επιπλέον δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν ενδιαφερόμενοι με έλλειψη φυσικών δεξιοτήτων;

Οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών δεξιοτήτων οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται από την προκήρυξη:

 • Βεβαίωση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 165 του Ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19/Α/99 (Υπαλληλικός Κώδικας), από την οποία προκύπτει η συγκεκριμένη κατά περίπτωση πάθηση, η αδυναμία συμμετοχής σε γραπτή διαγωνιστική διαδικασία και να πιστοποιείται η φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης για την κατάληψη της οποίας πρόκειται να διαγωνιστεί.

 • Προκειμένου περί υποψηφίων που πάσχουν από δυσλεξία απαιτείται επιπλέον της βεβαίωσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ειδική διαγνωστική έκθεση ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.

Πώς διενεργείται ο διαγωνισμός για την Ε.Σ.Δ.Δ.A. - Ε.Σ.Τ.Α  σήμερα; Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σε δύο στάδια.  Αναλυτικότερα: Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων υποχρεωτικά στα μαθήματα:

 • Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους & Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

 • Πολιτική Οικονομία & Δημόσια Οικονομική.

 • Τεστ Γενικών Γνώσεων

Οι επιτυχόντες τους πρώτου σταδίου του διαγωνισμού, περνούν από το τελικό στάδιο, από όπου θα εξεταστούν γραπτά και προφορικά στο γνωστικό πεδίο: «Φάκελος επίκαιρου θέματος»

Με ποιο τρόπο εξετάζονται οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών δεξιοτήτων;

Υποψήφιοι των οποίων οι φυσικές σωματικές δεξιότητες δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή τους στη γραπτή διαδικασία του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, μπορούν να υποβάλλονται, μετά από αίτησή τους, σε ειδικές εξετάσεις κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις των λοιπών υποψηφίων.

Στην προφορική εξέταση υποβάλλονται οι τυφλοί, οι αμβλύωπες, οι κωφοί και βαρήκοοι, οι δυσλεξικοί, τα άτομα με νευρολογικά, ορθοπεδικά προβλήματα ή προβλήματα που δεν τους επιτρέπουν να εκφράζονται γραπτά. Κωφοί, βαρήκοοι ή υποψήφιοι με λοιπές παθήσεις που έχουν ως κύρια γλώσσα επικοινωνίας την ελληνική Νοηματική γλώσσα θα εξετάζονται προφορικά με τη χρήση διερμηνέα Νοηματικής.
Στη γραπτή εξέταση με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή υποβάλλονται κατόπιν δήλωσης προτίμησής τους υποψήφιοι με οποιαδήποτε πάθηση που δεν επιτρέπει τη φυσική χρήση γραφής.

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων μπορεί να αποφασίζει ανάλογα με την πάθηση την εξέταση και με τους δύο τρόπους, προφορικά και γραπτά, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με χρήση νοηματικής.
Τυχόν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να υπαχθούν στον ανωτέρω καθοριζόμενο τρόπο εξέτασης, γιατί απαιτούν ειδικώς εξατομικευμένο τρόπο, αυτός καθορίζεται από την ΚΕΕ μετά από γνώμη του τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εφόσον οι συγκεκριμένες συνθήκες το επιτρέπουν.

Η εξέταση διενεργείται ενώπιον της επταμελούς επιτροπής επιλογής θεμάτων με τη συμμετοχή των δύο βαθμολογητών που έχουν ορισθεί από την ΚΕΕ για το αντίστοιχο μάθημα.

Πώς επιλέγονται τα θέματα των εξετάσεων;

Από την ΚΕΕ ορίζεται 7μελής επιτροπή επιλογής θεμάτων, για κάθε μάθημα η οποία προκειμένου να προβεί στον καθορισμό θεμάτων στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι, επιλέγει με κλήρωση τρεις ενότητες από αυτές που απαριθμούνται στην εξεταστέα ύλη κάθε μαθήματος, όπως αυτή ορίζεται με την προκήρυξη. Από κάθε ενότητα διατυπώνονται από την 7μελή επιτροπή τρία θέματα προς εξέταση. Από το σύνολο των θεμάτων κληρώνεται ενώπιον των υποψηφίων το ένα στο οποίο οι

Πώς καταρτίζεται ο Πίνακας εισαγομένων στη Σχολή;

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων οι εισαγόμενοι στη Σχολή υποβάλλουν εντός δέκα ημερών, γραπτή δήλωση στο Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για τη σειρά προτεραιότητας των τμημάτων που επιθυμούν να ακολουθήσουν. Η κατανομή στα τμήματα γίνεται με βάση τη σειρά επιτυχίας στον εισαγωγικό διαγωνισμό και τη δήλωση προτίμησης των υποψηφίων.

Σε περίπτωση κατά την οποία, μετά την ολοκλήρωση της κατανομής στα τμήματα παραμείνουν κενές θέσεις, από τις προγραμματισμένες για κάθε τμήμα, είναι δυνατόν να καλυφθούν με την ίδια διαδικασία, από τους επόμενους στον κατάλογο των αποτελεσμάτων του εισαγωγικού διαγωνισμού εφόσον έχουν πάρει τη βάση στη βαθμολογία. σε αριθμό ίσο με το 10% των προκηρυχθέντων θέσεων για τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός που στρογγυλεύεται προς τα κάτω. Εάν και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής δεν καλυφθεί ο προγραμματισμένος αριθμός σπουδαστών για κάθε τμήμα, οι θέσεις αυτές παραμένουν κενές.

Ο οριστικός πίνακας των εισαγομένων στη Σχολή κυρώνεται με πράξη της ΚΕΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ακολουθεί η εγγραφή στη Σχολή.

Πώς καθορίζονται οι θέσεις διορισμού των αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. στις δημόσιες υπηρεσίες;

Οι υπηρεσίες στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών σε διοικητικά στελέχη. Οι θέσεις αυτές ανακοινώνονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού.

Μετά το πέρας των σπουδών και με βάση της σειρά αποφοίτησης και τις προτιμήσεις των αποφοίτων καθορίζεται ο τελικός πίνακας διάθεσης τους στις υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

 • Στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (Πειραιώς και Θράκης 2 Ταύρος, (ισόγειο), τηλέφωνα: 210- 3496240, 210-3496241, 210-3496242, 210-3496243 και 210-3496235,

 • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., (www.ekdda.gr),

·                              Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (www.gspa.gr)

Καθώς και στα e-mail της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
(
ep.ekdd@syzefxis.gov.gr και edu@syzefxis.gov.gr) της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Πώς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν την προκήρυξη και το έντυπο αίτησης για το διαγωνισμό και που θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την προκήρυξη και το έντυπο της αίτησης συμμετοχής από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Πειραιώς και Θράκης 2 Τ.Κ. 177-78, Ταύρος, ή να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., www.ekdda.gr.

Η έντυπη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορεί να υποβληθεί ή να ταχυδρομηθεί επί αποδείξει στη Γραμματεία της Σχολής, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από την προκήρυξη. Εντός είκοσι (20) ημερών από την ανακοίνωση της προκήρυξης.


Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά η ξένη ή ξένες γλώσσες και τα μαθήματα του προκαταρκτικού σταδίου στα οποία επιθυμεί να διαγωνισθεί ο υποψήφιος και δεν επιτρέπεται η αλλαγή αυτών μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Υπάρχουν κάποια επιπλέον δικαιολογητικά που οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτηση τους;

Με την αίτηση συνυποβάλλονται απαραίτητα:

Από τους ιδιώτες:

 • Ο τίτλος σπουδών. (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)

 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

 • Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α'.

 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η μη ύπαρξη κωλύματος για διορισμό σε δημόσια θέση. (ιθαγένεια ελληνική ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή, υγεία, να μην υπάρχει καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).

Από τους δημοσίους υπαλλήλους και λοιπούς υπαλλήλους:

 • Ο τίτλος σπουδών. (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)

 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

 • Βεβαίωση της υπηρεσία τους που να αναφέρεται η ιδιότητα και ο χρόνος προϋπηρεσίας.

Υπάρχουν κάποια επιπλέον δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν ενδιαφερόμενοι με έλλειψη φυσικών δεξιοτήτων;

Οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών δεξιοτήτων οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται από την προκήρυξη:

 • Βεβαίωση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 165 του Ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19/Α/99 (Υπαλληλικός Κώδικας), από την οποία προκύπτει η συγκεκριμένη κατά περίπτωση πάθηση, η αδυναμία συμμετοχής σε γραπτή διαγωνιστική διαδικασία και να πιστοποιείται η φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης για την κατάληψη της οποίας πρόκειται να διαγωνιστεί.

 • Προκειμένου περί υποψηφίων που πάσχουν από δυσλεξία απαιτείται επιπλέον της βεβαίωσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ειδική διαγνωστική έκθεση ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της φοίτησης μέσα στη σχολή;

Γενικά, η εκπαιδευτική διαδικασία στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. διακρίνεται σε τρεις αλληλοδιαδεχόμενες φάσεις σπουδών:

· Κοινή Φάση Σπουδών.

· Ειδική Φάση Σπουδών κατά τμήμα εξειδίκευσης.

· Φάση Προετοιμασίας Τοποθέτησης.


 Η Κοινή Φάση Σπουδών αποβλέπει στην παροχή ενός επιπέδου γενικών γνώσεων που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση, κοινού προς όλους τους σπουδαστές. Σκοπός της Κοινής Φάσης Σπουδών η ομογενοποίηση των βασικών γνώσεων που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση, ανεξάρτητα από το Τμήμα το οποίο οι σπουδαστές θα ακολουθήσουν στην ειδική φάση, επιτυγχάνεται αφενός μέσω μαθημάτων που αναφέρονται σε γνωστικά αντικείμενα και εργαλεία που καλλιεργούν την διοικητική ικανότητα και διευρύνουν το πεδίο προβληματισμού ενός σύγχρονου διοικητικού στελέχους, αφετέρου μέσω εργαστηρίων ή άλλων συμπληρωματικών μορφών εκπαίδευσης που προσφέρουν εφαρμοσμένη γνώση και εμπειρία και προσβλέπουν στην ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων.

Κατά την Ειδική Φάση οι σπουδαστές παρακολουθούν εξειδικευμένα μαθήματα, προκειμένου να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν στους ειδικούς τομείς δράσης των Υπηρεσιών του Δημοσίου όπου θα τοποθετηθούν μετά την αποφοίτησή τους. Στη τρέχουσα εκπαιδευτική σειρά σπουδαστών (ΚΑ’) λειτουργούν επτά Τμήματα εξειδίκευσης:

· Στελεχών Επικοινωνίας

· Γενικής Διοίκησης

· Κοινωνικής Διοίκησης και Υπηρεσιών Υγείας

o Κατεύθυνση: Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας

o Κατεύθυνση: Διοίκησης Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής

· Περιφερειακής Διοίκησης

· Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων

· Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης κάθε τμήματος εξειδίκευσης κατά την Ειδική Φάση Σπουδών αναπτύσσεται σε τέσσερις (4) διαδοχικούς κύκλους εκπαίδευσης:

1. Πρώτος κύκλος μαθημάτων εξειδίκευσης,

2. Πρακτική εκπαίδευση

3. Δεύτερος κύκλος μαθημάτων εξειδίκευσης,

4. Κύκλος εκπόνησης και αξιολόγησης των τελικών εργασιών,

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών και των δοκιμασιών αξιολόγησης οι φοιτώντες στην Ε.Σ.∆.∆. κατατάσσονται βάσει των όσων ορίζει ο οικείος κανονισ΅ός σπουδών στις ακόλουθες κατηγορίες:

· Αριστούχοι αποφοιτήσαντες (βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 8,5)

· Επιτυχώς αποφοιτήσαντες (βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 5 και μικρότερος του 8,5)

· Φοιτήσαντες (βαθμός μικρότερος του 5)


Αποφοίτηση και σταδιοδρομία αποφοίτων:

Η σταδιοδρομία των αποφοίτων, στο σημερινό θεσμικό πλαίσιο, ανταποκρίνεται στην κυρίαρχη επιδίωξη της παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης.

Οι αποφοιτήσαντες από την Ε.Σ.∆.∆.Α. διορίζονται σε προσωποπαγείς θέσεις του οικείου κλάδου στο Β΄ βαθ΅ό. Ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή ∆η΅όσιας ∆ιοίκησης προσ΅ετράται ως πλεονάζων στο Β΄ βαθ΅ό. Για τους αριστούχους της Σχολής προσ΅ετράται ένα (1) επιπλέον έτος στον ίδιο βαθ΅ό.

Ως προς την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Δημοσίου, δίνεται αυξημένη βαρύτητα στους επιτυχώς αποφοιτήσαντες της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. από άποψη μορίων.

Για τους αποφοίτους προβλέπεται σχετικό επίδομα.