ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ 2009

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 36 ΩΡΕΣ 350€
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 28 ΩΡΕΣ 250€
ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 30 ΩΡΕΣ 300€

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

12 ΩΡΕΣ ΔΩΡΕΑΝ

ΣΥΝΟΛΟ

106 ΩΡΕΣ

800€

Ολιγομελή τμήματα (5-15 άτομα).
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 2.000 σελίδες σημειώσεων και χιλιάδων ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.
Αν κριθεί σκόπιμο μπορεί να αυξηθούν οι ώρες σε κάποια μαθήματα χωρίς επιπλέον επιβάρυνση των υποψηφίων.
Η διδασκαλία γίνεται αποκλειστικά από έμπειρους καθηγητές στο Γνωστικό Αντικείμενο που διδάσκουν.
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Στη 2η συνάντηση κάθε μαθήματος καταβάλλονται το 1/3 των διδάκτρων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων η δόση και όταν συμπληρωθούν οι μισές ώρες του κάθε μαθήματος καταβάλλεται το υπόλοιπο ποσό.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ 2009

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 30 ΩΡΕΣ 300€
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 36 ΩΡΕΣ 350€
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 40 ΩΡΕΣ 400€
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 28 ΩΡΕΣ 250€

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

20 ΩΡΕΣ ΔΩΡΕΑΝ

ΣΥΝΟΛΟ

154 ΩΡΕΣ 1100€
Ολιγομελή τμήματα (5-15 άτομα).
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 4.000 σελίδες σημειώσεων και χιλιάδων ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.
Αν κριθεί σκόπιμο μπορεί να αυξηθούν οι ώρες σε κάποια μαθήματα χωρίς επιπλέον επιβάρυνση των υποψηφίων.
Η διδασκαλία γίνεται αποκλειστικά από έμπειρους καθηγητές στο Γνωστικό Αντικείμενο που διδάσκουν.
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Στη 2η συνάντηση κάθε μαθήματος καταβάλλονται το 1/3 των διδάκτρων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων η δόση και όταν συμπληρωθούν οι μισές ώρες του κάθε μαθήματος καταβάλλεται το υπόλοιπο ποσό.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Πληροφορίες Προκήρυξη 2009
Διάρκεια μαθημάτων-Κόστος Πρόγραμμα Συναντήσεων
Πρόγραμμα μαθημάτων Σημειώσεις διαγωνισμού Υπουργείου Δικαιοσύνης