ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  ΔΕ 2009
ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δευτέρα   18:00 - 22:00
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τετάρτη   18:00 - 22:00
ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Παρασκευή   18:00 - 22:00
Για δηλώσεις συμμετοχής στα δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα απαιτείται η δήλωση συμμετοχής τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  ΠΕ 2009
ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Δευτέρα   18:00 - 22:00
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τετάρτη   18:00 - 22:00
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πέμπτη   18:00 - 22:00
ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Παρασκευή   18:00 - 22:00
Για δηλώσεις συμμετοχής στα δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα απαιτείται η δήλωση συμμετοχής τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Πληροφορίες Προκήρυξη 2009
Διάρκεια μαθημάτων-Κόστος Πρόγραμμα Συναντήσεων
Πρόγραμμα μαθημάτων Σημειώσεις διαγωνισμού Υπουργείου Δικαιοσύνης