ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

Το Test of Interactive English (TIE) είναι το πιο σύγχρονο, καινοτόμο και φιλικό για τον υποψήφιο, το σχολείο και τον καθηγητή πιστοποιητικό Aγγλικής γλώσσας στη χώρα μας. Σχεδιάστηκε το 2000 από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Ιρλανδίας και έλαβε υπόψη όλες τις σύγχρονες παραδοχές της επιστήμης της γλωσσολογίας και του testing, όπως αυτές καταγράφηκαν στην τελευταία αναθεώρηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσών. Η εξεταστική διαδικασία που ακολουθεί αποτελείται από δύο μέρη, το προφορικό μέρος (στη διάρκεια του οποίου εξετάζονται το Listening και το Speaking) και το γραπτό μέρος (στη διάρκεια του οποίου εξετάζονται το Reading και το Writing). Η εξέταση διαρκεί μία ώρα και 30 λεπτά, ολοκληρώνεται σε μία ημέρα και τα αποτελέσματα εκδίδονται σε περίπου ένα μήνα από την ημέρα της εξέτασης.

Βασικά χαρακτηριστικά του πιστοποιητικού:

Εξετάζει το βαθμό της ικανότητας του υποψηφίου να επικοινωνεί αποτελεσματικά στην αγγλική γλώσσα (προφορικά και γραπτά), σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας και όχι την ικανότητα αποστήθισης.
Είναι achievement test. Κανένας υποψήφιος δεν αποτυγχάνει, αλλά σύμφωνα με την επίδοσή του στην εξέταση, κατατάσσεται στο βαθμό γλωσσομάθειας που βρίσκεται και παίρνει το πιστοποιητικό του αντίστοιχου επιπέδου.
Ο υποψήφιος συμμετέχει στον σχεδιασμό της εξέτασης, αφού επιλέγει ένα σημαντικό μέρος των θεματικών αντικειμένων για τα οποία θα μιλήσει και θα γράψει κατά την ημέρα της εξέτασης.
Οι εξετάσεις γίνονται όταν η τάξη είναι έτοιμη και όχι μόνο δύο ή τρεις συγκεκριμένες και ορισμένες από άλλους ημέρες το χρόνο.

Επισήμανση: Τα επίπεδα Β1, Β2, C1 και C2 του Test of Interactive English (TIE) είναι αποδεκτά από το ΑΣΕΠ και αναγνωρίζονται από το ελληνικό δημόσιο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ TOEIC
ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ
TOEIC Δευτέρα   18:00 - 22:00
Τετάρτη 18:00 - 22:00
Σήμερα Στη διάρκεια της προετοιμασίας παρέχονται εκτός των δεκάδων τεστ προσομείωσης και Cd με θέματα και ήχο από προγενέστερες εξετάσεις Τοeic!
Για δηλώσεις συμμετοχής στα δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα απαιτείται η δήλωση συμμετοχής τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ TOEIC
ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ
TOEIC Δευτέρα   18:00 - 22:00
Τετάρτη 18:00 - 22:00
Σήμερα Στη διάρκεια της προετοιμασίας παρέχονται εκτός των δεκάδων τεστ προσομείωσης και Cd με θέματα και ήχο από προγενέστερες εξετάσεις Τοeic!
Για δηλώσεις συμμετοχής στα δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα απαιτείται η δήλωση συμμετοχής τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν.
TEST OF INTERACTIVE ENGLISH C2 level
Ταυτότητα του ΤIΕ Πρόγραμμα μαθημάτων-Κόστος